Nyheter

Sverigedemokraterna: ”Kärnkraft är framtiden om Sverige ska klara elbehovet”

”Flera länder planerar nu att åter ge kärnkraften en större roll i el­produktionen. Sverige borde följa efter, i stället för att behålla sitt onyanserade fokus på endast förnybar energi. Det är dags att prioritera forskning på och utveckling av fossilfri svensk kärnkraft.”

Det skriver Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson och Jessica Stegrud i en debattartikel i Dagens Nyheter:

”Regeringens kärnkraftsfientliga politik har under de två senaste mandat­perioderna lett till att investeringsviljan och forskningen kring kärnkraften stagnerat. Men så sent som i februari gav Energimyndigheten, efter förslag i vår gemensamma budget med Moderaterna och Kristdemokraterna, ut 99 miljoner kronor i stöd för bygget av en blykyld kärnkraftsreaktor i Oskarshamn, en så kallad demonstrations­reaktor.”

”Efter en vinter med skenande el­priser och inte minst Rysslands inva­sion av Ukraina har tongången i debatten förändrats och fokus har riktats mot flera kärnkraftsprojekt som har gett konkreta resultat. Självskade­beteendet att fortsätta nedmonteringen, som funnits både i Sverige och internationellt, ser därför ut att brytas. Flera länder lanserar nu nya energi­strategier där kärnkraften spelar en betydande roll.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/karnkraft-ar-framtiden-om-sverige-ska-klara-elbehovet/