Nyheter

Debatt: ”Nya kärnkraftsreaktorer väcker nya frågor om avfallet”

”Just som diskussionen om kärnkraft återaktualiseras väljer regeringen att lägga ner den kommitté som har i uppdrag att utreda frågan om kärn­avfall. Oavsett om framtidens kärnkraft innebär traditionella eller små modulära reaktorer skapar det nya utmaningar som måste hanteras redan i planeringsstadiet.”

Det skriver samtliga ledamöter i Kärnavfallsrådet i en debattartikel i Dagens Nyheter:

”Kärnavfallsrådet är en statlig rådgivande kommitté med uppdrag att tvärveten­skapligt ”utreda och belysa frågor om hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall samt om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar”. I och med att frågan om eventuella nya reaktorer i Sverige aktualiserats har kärnavfallsproblematiken vuxit i betydelse.”

”Oavsett om framtidens kärnkraft innebär traditionella reaktorer för stora effektuttag eller små modulära reaktorer måste avfallsfrågan hanteras redan från planeringsstadiet. Ändå har regeringen i november beslutat att inte förlänga Kärnavfallsrådets uppdrag som därmed upphör vid årsskiftet.”

”Just som diskussionen om ny eller utbyggd kärnkraft intensifieras läggs rådet alltså ner efter mer än 30 års verksamhet. Mot den bakgrunden vill Kärnavfallsrådet peka ut fyra utmaningar som måste hanteras för att minska de risker som radioaktivt avfall innebär:”

Läs hela debattartikeln här:

www.dn.se/debatt

Foto: Markus Distelrath