Nyheter

Agenda 2030: ”Företagen måste förbereda sig på högre utsläppspriser”

”Svenska företag borde införa internpris på koldioxidutsläpp. Det skapar incita­ment för att snabbare minska utsläppen. Frågan tas på onsdagen upp på FN:s klimatmöte i Glasgow.”

Det Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030 i en debattartikel i Dagens Nyheter:

”FN:s klimatmöte COP 26 har kallats det viktigaste toppmötet i mänsklighetens historia. Det är nu det avgörs om världens ledare kommer att ta sitt ansvar för att vända utvecklingen i tid. Vi är många som hoppas att de ska gå från ord till handling och presentera planer för hur länderna ska uppfylla sina löften i Parisavtalet från 2015.”

”Den krassa verkligheten är att ekonomin måste gå ihop för såväl företag som kommuner och nationer. Samtidigt styrs vårt ekonomiska system av kortsiktighet och högt tempo. Det motverkar långsiktiga satsningar och investeringar. I stället för systemskifte handlar fortfarande mycket om en sak: pengar.”sådant exempel är förslaget om en global koldioxidskatt. Alla aktörer som deltar i forumet har identifierat förslaget som en central åtgärd, samtidigt som de konstaterar att frågan ligger utanför deras egen kontroll.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/foretagen-maste-forbereda-sig-pa-hogre-utslappspriser/