Tag: Energiföretagen

Energiföretagen välkomnar civilplikt inom elförsörjningen

Energiföretagen Sverige välkomnar Svenska kraftnäts regeringsuppdrag om civilplikt inom elförsörjningen. Stärkt…Energiföretagen förklarar: Därför ökar elnätskostnaderna

Sverige behöver investera i och utveckla elnätet. Detta inte minst i ljuset av den förestående elektrifieringen som framför allt ska få bort…Långsamma tillståndsprocesser och brist på kapital för nysatsningar hämmar utvecklingen

Sverige beskrivs gärna som ett föregångsland när det gäller vätgas, men långsamma tillståndsprocesser och brist på kapital för nysatsningar hämmar utvecklingen. Och inom transportsektorn finns fler…Svensk Vindenergi & Energiföretagen: ”Sprid inte myter om vindkraftens negativa påverkan”

”Att inte göra tillräckligt för att elektrifieringen ska kunna genomföras har en mycket hög kostnad. Det är vårt…Energiföretagens remissvar om Tysklandsutredningen

Energiföretagen har nu lämnat in remissvar gällande betänkandet ”Ett förändrat regelverk för…Energiföretagen: ”Viktigt och välkommet med tydliga energipolitiska mål”

Regeringen presenterade i december en promemoria med förslag till nya energipolitiska mål. Dels föreslår…Carl Berglöf blir regeringens kärnkraftssamordnare

Regeringen har utsett Energiföretagens kärnkraftsexpert Carl Berglöf till nationell samordnare för utbyggnad av kärnkraft. I rollen som kärnkraftssamordnare kommer Carl Berglöf att driva och…Elåret 2023 en prismässig berg- och dalbana

Även om elpriserna under 2023 var betydligt lägre än 2022 var prissvängningarna större än de varit historiskt, med höga priser i början och slutet av året och lägre däremellan. I den totala elbalansen för år 2023 i Sverige ser vi både minskad elproduktion och elanvändning, liksom minskad nettoexport av el….Energiföretagen: ”Regeringen behöver göra mer för vattenkraften!”

Den 1 februari återupptas omprövningarna av vattenkraften. Det var beskedet från…Energiföretagen: ”Nu öppnas möjligheten för att utveckla kärnkraften”

Under onsdagen godkände riksdagen regeringens förslag att tillåta fler än tio…Svenska Kraftnät i ny rapport: Omprövning av vattenkraft med oacceptabel påverkan på kraftsystemet

Svenska kraftnät visar i en ny rapport att miljöanpassningen av vattenkraften ger en oacceptabel…Energiföretagen: ”Moderaternas beslut ger bättre förutsättningar för mer elproduktion”

Moderaterna höll sin partistämma i Umeå 19-22 oktober. Ett av förslagen inför stämman var…Energimyndigheten: ”Elektrifieringen försenas – om inte fler väljer arbete inom energibranschen”

För att Sverige ska klara elektrifieringen krävs att en rad förutsättningar är på plats. En av…Energiföretagen: ”Socialdemokraternas beslut breddar energipolitisk enighet”

På en pressträff under fredagen meddelade Socialdemokraterna att partiet…Energiföretagen kommenterar nya föreskrifter för elnäten

Energiföretagen har lämnat synpunkter på ” Föreskrifter om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek…Energiföretagen: ”Välkomna men inte tillräckliga budgetsatsningar på energi”

Energiföretagen välkomnar att regeringen avsätter medel för utvecklad energiplanering som ska bidra till klimatmålen, näringslivsutveckling…Energiföretagen: Fer incitament för ny vindkraft

Regeringens särskilda utredare Ulrika Liljeberg överlämnade sin slutrapport ”Värdet av vinden” till regeringen…Regnet fyller vattenkraftens energilager, men inte till brädden

Borde inte alla vattenmagasin nu – sensommar 2023 efter mycket regnande och översvämningar i landet – ligga på…Det är det mest solkraftspositiva länet i Sverige

Under våren ställde Energiföretagen/Demoskop ett antal frågor till Sveriges kommunpolitiker om…Ny statistik från Energiföretagen: Minskade klimatutsläpp från fjärrvärmen 2022

Energiföretagen Sverige publicerar idag den samlade statistiken över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2022. Branschens…Jernkontoret släpper nya avsnitt av Ståldialog

Nu lanserar Jernkontoret nya avsnitt av den uppskattade samtalsserien…Energiföretagen varnar för allvarliga konsekvenser: Södra Sverige sämst i Europa på egen elproduktion

Det behövs utbyggd svensk elproduktion och ett elnät som kan hantera den kraftfulla elektrifiering som pågår i…Kronprinsessparet besökte Energiforsk och Energiföretagen

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besökte på fredagen Energiforsk och Energiföretagen. Markus Wråke, vd för Energiforsk, och…Energiföretagen: ”Genomför förslagen i Klimaträttsutredningen!”

Sverige står inför en omfattande elektrifiering och omställningens storlek…Jurist: ”Tveksamt om det håller att säga upp fasta elavtal”

De extrema elpriserna har fått flera elbolag att vilja avsluta fleråriga…Fossilfritt Sverige: ”Industrins omställning i akut behov av politisk handlingskraft”

Låsningar inom energipolitiken hotar industrins klimatomställning. Nu krävs…Viktiga förslag från regeringen för snabbare vindkraftsutbyggnad

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll presenterade idag ett vindkraftspaket…Energiföretagen: ”8 av 10 vindkraftsprojekt stoppas – åtgärder behövs!”

Under 2021 stoppades 32 av 42 aktuella landbaserade vindkraftsprojekt enligt en…IKEM: ”Plast sänker koldioxidutsläppen”

”Det Energiföretagen saknar är ett helhetsperspektiv och ser bara till den egna verksamheten. Därför…Energiföretagen: ”Höga elpriser i södra Sverige bör bli en politisk väckarklocka”

”Orsaken till pristopparna i Sverige var framför allt…600 miljoner till energiomställningen

Tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och akademi…Brandskyddsföreningen och Energiföretagen: Säkerhetsregler för vätgas krävs snarast!

”Den nationella vätgasstrategin är nu överlämnad till Regeringskansliet. Det är av yttersta vikt att regeringen omedelbart omsätter strategin…Höstfloden har fyllt på vattenmagasinen rekordsnabbt

En rekordsnabb återhämtning har skett i de svenska och nordiska vattenmagasinen sedan starten av oktober månad. Höstfloden i Sverige har varit över 70 procent högre än medelvärdet…Ny statistik: Stabila fjärrvärmepriser på orolig energimarknad

Idag presenterar Energiföretagen Sverige prisstatistiken för fjärrvärme för år 2021. Den visar på att fjärrvärmen fortsätter att uppvisa stabila priser med endast små ökningar….Nu har hälften av Sveriges elkunder en certifierat schysst elhandlare

Fortum är nu anslutna till Schysst elhandel vilket betyder…Ny chef i Bryssel för Teknikföretagen

Daniel Wennick är utsedd till ny chef för Teknikföretagen i Bryssel. Han kommer närmast…Färsk statistik från Energiföretagen: Fjärrvärmens koldioxidutsläpp minskade med 15,4 procent 2020

Fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2020 är klara och visar att fjärrvärmens utsläpp av koldioxid minskade med 15,4 procent år 2020 och andelen fossila…Energiföretagen: ”Elektrifieringen kräver snabba lagändringar”

”Om transportsektor och industri ska ställa om med hjälp av…Ny ordförande för Energiföretagen

Jönköping Energis vd Fridolf Eskilsson blir Energiföretagen Sveriges ordförande det kommande året. Rollen innebär att driva företagens gemensamma intressen…Så ska Sverige ska nå nettonollutsläpp år 2045

Idag överlämnar Energiföretagen Sverige en handbok för klimatomställningen till energiminister Anders Ygeman vid ett webbinarium. Den visar vad som behöver göras, av vem, och när, för…9 av 10 känner inte till Sveriges fossilfria elproduktion

I en ny undersökning svarar knappt en av tio tillfrågade att över 90 procent av svensk elproduktion är fri från fossila bränslen. Fyra av tio tror tvärtom att mer än hälften av elproduktionen sker med olja, kol…Energiföretagen: ”Riskera inte att Sverige blir utan el – vaccinera personalen”

”Personal på Sveriges el- och värmeproducerande anläggningar måste prioriteras i den pågående vaccineringen mot covid-19. Dessa anläggningar förser hela det svenska samhället med el och fjärrvärme, och…Energimyndigheten: ”Se över styrmedlen för att värna kraftvärme”

Energimyndigheten föreslår en översyn av styrmedlen för att värna kraftvärmen, i sin nya…Trots ökade kostnader: Låga ökningar av fjärrvärmepriser

Idag presenterar Energiföretagen Sverige prisstatistiken för fjärrvärme för år 2020. Den visar…Energiföretagen: Negativa utsläpp redan år 2025

Negativa utsläpp är en förutsättning för att Sverige ska kunna nå målet att ha nettonollutsläpp år 2045. Tekniker som…Problem med elförsörjningen i södra Sverige

– Man subventionerar in icke planerbar kraftproduktion, alltså vindkraft och vattenkraft. När den finns tillgänglig är det jättebra, men det uppstår ju perioder när det inte…Kraftbalansrapporten: ”Mindre marginaler trots överskott”

Svenska kraftnät har presenterat sin årliga Kraftbalansrapport. Den visar…Energiföretagen: ”Utsläppen av växthusgaser i Sverige har minskat kraftigt sen 1990”

Utsläppen av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat kraftigt – med 8,4 miljoner ton sedan 1990. Minskningen beror på att egen uppvärmning med olja har ersatts av…Anders Ygeman kallar till möte om arbetsplatsolyckor inom energibranschen

Med anledning av de många olycksfall och dödsfall som inträffat…