Nyheter

Höstfloden har fyllt på vattenmagasinen rekordsnabbt

En rekordsnabb återhämtning har skett i de svenska och nordiska vattenmagasinen sedan starten av oktober månad. Höstfloden i Sverige har varit över 70 procent högre än medelvärdet för perioden oktober till och med mitten av november. De svenska magasinen ligger nu över medelvärdet för vecka 45 och de nordiska magasinen har hämtat sig rejält under samma period.

Energiföretagen skrev i en nyhet den 24 september om höstflodens betydelse för att fylla på magasinen med vatten och därmed hämta igen underskott som kan ha uppstått tidigare. I år rådde ett stort underskott såväl i de svenska som nordiska magasinen vid ingången av oktober månad.

– Sedan har just det inträffat som vi skrev om, att tillrinningarna har ökat kraftigt, och vi har sju veckor i rad haft en rejäl höstflod. Det historiska medelvärdet för veckorna 39–45, från starten av oktober till mitten av november, uppgår till 7 481 GWh (Gigawattimmar= miljoner kilowattimmar) medan tillrinningarna i år har varit 12 937 GWh, alltså 73 procent högre, säger Energiföretagens marknadsanalytiker Magnus Thorstensson.

Svenska magasinen har nu högre fyllnadsgrad än medelvärdet – Norden på väg upp

Detta Höstfloden har gjort att magasinen nu återhämtat sig från låga värden och för andra veckan i rad har de en fyllnadsgrad som ligger över det historiska medelvärdet. Vecka 45 var fyllnadsgraden 80,4 procent jämfört med medelvärdet på 78,9 procent. Före oktober månad var fyllnadsgraden tolv procentenheter under medelvärdet.

Av störst intresse för elpriset är ändå de samlade nordiska magasinen (Norge, Sverige, Finland). Även här har återhämtningen varit stor under nämnda period. I månadsskiftet september/oktober var fyllnadsgraden nästan 20 procentenheter under medelvärdet. I mitten av november, vecka 45, ligger fyllnadsgraden knappa 7 procent under medel.

Följ utvecklingen hos Energiföretagen och den nordiska elbörsen Nord Pool

Siffrorna i denna artikel bygger på:

Energiföretagens statistik som varje vecka presenteras i Kraftläget,

Och värden från:

den nordiska elbörsen Nord Pool.