Nyheter

Jurist: ”Tveksamt om det håller att säga upp fasta elavtal”

De extrema elpriserna har fått flera elbolag att vilja avsluta fleråriga bundna avtal i förtid. Företagen hänvisar till force majeure. Finansmarknadsminister Max Elger (S) kallar nu Energiföretagen, Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden till ett möte.

Enligt Maria Maria Wiezell, konsumentvägledare och expert på konsumenträtt och konsumentjuridik hos Sveriges konsumenter är det tveksamt om elbolagen kommer att lyckas med tilltaget:

– Om elbolagen vill bryta avtalen med hänvisning till force majeure måste de bevisa att det som skett är en händelse som de inte kunde förutse och som de inte kunde planera för, säger hon till Aftonbladet.

– Priser fluktuerar, det beror på vind, på vatten i magasinen, det beror på kapacitet i våra kärnkraftverk och ett flertal andra faktorer. Det är inte oförutsebart. Vi har också haft krig i Ukraina sedan februari. Att det kan påverka priserna är inte heller oförutsebart, fortsätter Maria Wiezell.