Nyheter

9 av 10 känner inte till Sveriges fossilfria elproduktion

I en ny undersökning svarar knappt en av tio tillfrågade att över 90 procent av svensk elproduktion är fri från fossila bränslen. Fyra av tio tror tvärtom att mer än hälften av elproduktionen sker med olja, kol eller gas, när det i själva verket är mindre än 2 procent.

Den 23 januari firas Elens dag.

För att undersöka kunskapen om den svenska elproduktionen ställde Energiföretagen följande fråga till 1100 svenskar:

Hur stor andel av svensk elproduktion tror du är fri från fossila bränslen? K

Knappt en av tio svarade rätt: det vill säga över 90 procent.

– Det är lite förvånande att inte fler känner till att hela 98 procent av elen som produceras i Sverige är fossilfri. Tack vare utbyggnaden av vattenkraften i början av 1900-talet, kärnkraften på 70- och 80-talet och på senare år främst vindkraft har vi ett system som släpper ut extremt lite koldioxid. Sverige har faktiskt ett av de renaste elsystemen i världen, säger Kalle Lindholm på Energiföretagen Sverige.

Elproduktionen i Sverige och världen

Sammantaget produceras alltså 98 procent av svensk el utan fossila bränslen som kol, olja och gas. I andra länder ser det helt annorlunda ut. Fortfarande står fossila bränslen för över 40 procent av EU:s elproduktion, i Tyskland 50 procent, i USA 60 procent och i Kina över 70 procent. Totalt i världen står fossila bränslen för omkring 60 procent av elproduktionen*. I Sverige är motsvarande siffra 2 procent. Mer info på www.iea.org

Svensk elproduktion 2020 (2019 inom parentes): 

44% vattenkraft (47%)

30% kärnkraft (46%)

17% vindkraft (14%)

8% kraftvärme (11%)

0,6% solkraft (0,4%)

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Energiföretagen Sverige under vecka 3, genom telefonintervjuer.

Här kan du se vad folk på stan svarade på frågan:

Hur mycket av Sveriges elproduktion är fossilfri? – YouTube