Nyheter

Energiföretagen: ”Elektrifieringen kräver snabba lagändringar”

”Om transportsektor och industri ska ställa om med hjälp av elektrifiering så börjar det bli bråttom. Lagstiftningen måste reformeras nu.”

Det  skriver Gunilla Andrée, Energiföretagen i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet:

”Ren svensk el är nyckeln när fler och fler branscher vill ställa om till fossilfrihet. Det handlar om transportsektorn som står för 39 procent av Sveriges utsläpp och industrin som står för 32 procent. Det handlar om företag som Scania, Volvo, SSAB och LKAB. Och de behöver mängder med el. Bara LKAB:s elektrifiering beräknas kräva 55 TWh årligen – mer än en tredjedel av Sveriges elanvändning. Skiftet är hoppingivande men innebär samtidigt en enorm utmaning för hela energisystemet och utan rätt lagstiftning som underlättar omställningen blir svårt att hinna i mål till 2045.”

”De lagar och regelverk som omgärdar energisystemet är illa riggade för att möta dagens utmaningar. Vi behöver nu få tydliga politiska målsättningar, liksom en översyn av såväl ellagen som miljöbalken. Vi uppmanar därför regeringen att skyndsamt agera för att reformera viktiga delar av lagstiftningen – gärna i dialog och samförstånd med övriga partier, allt för att skapa så stabila och långsiktiga spelregler som möjligt.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/elektrifieringen-kraver-snabba-lagandringar