Nyheter

IKEM: ”Plast sänker koldioxidutsläppen”

”Det Energiföretagen saknar är ett helhetsperspektiv och ser bara till den egna verksamheten. Därför missar man viktiga aspekter som att användningen av plast totalt sett bidrar till att utsläppen av koldioxid sänks, genom att plast är ett resurseffektivt material.”

Det skriver ledarna för fyra plastföretag och IKEM i ett debattsvar i Aktuell Hållbarhet:

”Debattinlägget är en reaktion på att Energiföretagen föreslår att regeringen inför styrmedel mot fossil plast så den blir dyrare. Samtidigt vill Energiföretagen sänka sina egna kostnader genom att skatten på avfallsförbränning ska tas bort och att företagen inte ska ingå i systemet med utsläppsrätter inom EU ETS.

Jonas Hagelqvist, VD IKEM, Anders Fröberg, VD Borealis Sverige AB, styrelseordförande IKEM, Emil Lindén, VD Bergo Flooring AG, Lena Lundberg, Ansvarig plastvarufrågor IKEM, Andreas Malmberg, VD Trioworld Group och Helge Steg, VD Arta Plast AB, som är de som skrivit under debattsvaret håller med Energiföretagen om att en alltför stor del av plasten går till förbränning. Man välkomnar därför en dialog med Energiföretagen om hur man bäst styr över plasten till återvinning.

I debattsvaret lyfts också fram att för att undvika förbränning av plast måste dagens återvinningssystem kompletteras med kemisk återvinning. Med kemisk återvinning kan all plast återvinnas gång på gång. Även textilier som idag också förbränns kan återvinnas med kemisk återvinning. Därför hoppades plastbranschen på att regeringens handlingsplan för plast skulle innehålla en tydlig satsning på kemisk återvinning. Regeringen tog upp kemisk återvinning av plast som en viktig och innovativ teknik i sin klimatpolitiska handlingsplan och det är därför förvånande att tekniken inte uppmärksammas mer nu. Plastföretagen vill vara ledande inom hållbar utveckling och för att lyckas krävs dialog och samverkan mellan näringsliv och politiken.”

Läs hela debattsvaret här