Nyheter

Svensk Vindenergi & Energiföretagen: ”Sprid inte myter om vindkraftens negativa påverkan”

”Att inte göra tillräckligt för att elektrifieringen ska kunna genomföras har en mycket hög kostnad. Det är vårt välstånd och våra barns framtid som står på spel. Då är det problematiskt att debatten alltför ofta innehåller förenklade resonemang och lösningar.

Det skriver Ina Müller Engelbrektson, branschjurist, Svensk Vindenergi och Malena Swanson Falk, jurist, Energiföretagen i en replik i Göteborgs-Posten: 16/2 Tillämpa försiktighetsprincipen även för vindkraft

”Vi håller med debattörerna om att den elektrifiering som krävs för att mota klimatförändringarna leder till kraftigt ökat elbehov. Svensk basindustri prognosticerar ett fördubblat elbehov till 2030. De flesta är överens om att det just nu bara är vindkraften som kan byggas ut så snabbt och i den skala som behövs för att möta industrins ökande elbehov de närmaste 10–15 åren.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.gp.se/debatt/sprid-inte-myter-om-vindkraftens-negativa-paverkan.a6f55906-e329-4827-b141-f926b3fa8905