Nyheter

Energiföretagen: ”Riskera inte att Sverige blir utan el – vaccinera personalen”

”Personal på Sveriges el- och värmeproducerande anläggningar måste prioriteras i den pågående vaccineringen mot covid-19. Dessa anläggningar förser hela det svenska samhället med el och fjärrvärme, och svarar därmed för ytterst centrala funktioner. Störningar i el- eller värmeförsörjningen kan kraftigt försvåra hanteringen av den pågående pandemin.”

Det skriver Gunilla Andrée, tf vd Energiföretagen Sverige i ett inlägg i Dagens Samhälle:

”Vi har full förståelse för att hälsovård, sjukvård och omhändertagande av riskgrupper går allra först när vaccinationsprogrammet nu rullas ut. Därefter måste dock de grundläggande samhällsfunktioner som el- och värmeleveranser utgör säkras. Därför behövs en prioritering i vaccineringen av åtminstone driftpersonal på våra kraftverk och värmeverk. Dessa är oerhört svåra att ersätta eftersom varje anläggning har sina unika driftegenskaper.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/riskera-inte-att-sverige-blir-utan-el-vaccinera-personalen-35077