Nyheter

Energiföretagen varnar för allvarliga konsekvenser: Södra Sverige sämst i Europa på egen elproduktion

Det behövs utbyggd svensk elproduktion och ett elnät som kan hantera den kraftfulla elektrifiering som pågår i både industrin och samhället. Båda ger viktiga förutsättningar för såväl regional tillväxt som svensk konkurrenskraft. Stamnätet och ny fossilfri elproduktion bör dessutom pekas ut som riksintresse, och Sverige behöver också införa starkare incitament för vindkraftsetableringar.

Det menar Åsa Pettersson och Anders Karmehed från Energiföretagen i en debattartikel nyligen. Det är först nu, efter en global pandemi och krigsutbrott i Europa med energikris som följd, som vikten av en resilient energiförsörjning blir tydlig. Det kommer också att bli en viktig del av agendan för Energiföretagen under Ystad Summit den 7-8 september:

– Kriget har förändrat vår bild av energimarknaden. Flera kraftiga pristoppar sedan augusti 2022 har ökat medvetenheten i de här frågorna. Sverige är visserligen en stor exportör av fossilfri el, samtidigt har södra Sverige sämst egenförsörjning av el i hela Europa. Bara en femtedel av det som förbrukas i elområde 4 produceras där, resten importeras främst norrifrån. Vi behöver ändra attityder och skapa acceptans för lokal elproduktion. Det behövs för en positiv och hållbar samhällsutveckling. Idag stoppas ofta lokalt producerad eleffekt för att det stör boendemiljö och på grund av komplicerade tillståndsprocesser. Det behöver vi ändra på. Många tar för givet att det alltid ska finnas obegränsad tillgång till hållbar och fossilfri el, samtidigt vill man inte solcellsparker och vindkraftverk runt husknuten, inte ens fem mil ut i havet. Vi kan inte säga nej till nyproduktion av el för att det är fult och kräva att någon annan ska fixa det. Det här är några av de frågor vi kommer att fokusera på under Ystad Summit 2023, säger Anders Karmehed som är Regionchef syd på branschorganisationen Energiföretagen.

Energiförsörjning brister i kristid

Lokal energiförsörjning är också en viktig fråga för totalförsvaret. Säkerhetsläget i vår omvärld har blottlagt brister i hur elförsörjningen faktiskt fungerar när krisen är ett faktum. Kommunerna har ett ansvar att säkerställa samhällsviktiga funktioner som sjukvård och utbildning. Idag vet vi hur lätt det är att störa elförsörjningen, och reservkraft är bara en tillfällig lösning:

– Det är bara månader sedan vi riskerade att få stänga ner delar av samhället på grund av elbrist. Vi är helt beroende av att elimporten till södra Sverige fungerar. Det är en stor utmaning för kommunerna att bygga upp en hållbar lokal försörjningsstrategi, alternativet är att behöva stänga ner skolor, omsorg och vård. Vi behöver hitta rätt insatser, ge viktiga frågor rätt proportioner och fokusera på att skapa lösningar som fungerar. Ystad Summit kommer att bli ett viktigt tillfälle att lyfta alla de här frågorna och vi har redan ett viktigt och spännande program planerat. Vi kommer att ta upp de politiska och generella utmaningarna, frågor kring produktion och utveckling av elnätet och det faktum att målkonflikter hindrar utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det finns också massor av möjligheter och bra initiativ i allt det här som vi också ska lyfta fram. Våra medlemsföretag, exempelvis Ystad Energi och Trelleborg Energi, kommer att medverka och vi har redan många av de stora aktörerna med oss, till exempel EonKraftringen och Sysav. Dessutom är Lunds Tekniska Högskola engagerade och vi kommer att ha med både regionala tjänstemän och politiker på scen. Det hade ju varit väldigt bra om vi kunde få hit energiminstern också. Vi jobbar på det just nu, berättar Anders Karmehed.

Tydligare fokus på södra Sverige

Redan förra året satsade Energiföretagen stort på sin närvaro under Ystad Summit. Det blev många bra diskussioner och en lärorik uppstart. I år kommer energibranschen att lägga ännu mer kraft på att använda Ystad Summit som regional arena för energifrågorna:

– Vi ser verkligen fram emot det här. Vi blev positivt överraskade och lärde oss mycket under förra året och vårt program kommer att bli ännu bättre 2023. Vi ser stor potential i Ystad Summit och att skapa en egen regional kontext som nystart efter Almedalen och semestrarna. När Energiföretagen kraftsamlar så händer det grejer, och det här är en perfekt plats för oss att lyfta energifrågorna ur ett regionalt perspektiv. Hela organisationen och planeringen bakom Ystad Summit är också ny för i år. Vi kommer bland annat att samordna aktiviteterna med andra arrangörer och programområden. Det kommer att innebära ännu bättre och mer relevant innehåll, att vi verkligen kan utnyttja att rätt folk är på plats, fler viktiga möten och skarpare ton i våra utspel för att nå igenom bruset. Här kan vi ta frågorna vidare från Almedalen så de inte stannar av. Vi hoppas också att media hänger på i år för det här är frågor som berör alla, säger Anders Karmehed.

Energiföretagens program under Ystad Summit 2023

Energiföretagen kommer att arrangera flera relevanta föreläsningar och givande paneldiskussioner under Ystad Summit.

De fyra publika programpunkterna kommer att fokusera på:

Politik och utmaningar
Utökad lokal produktion och förbättrad eldistribution
Hinder och målkonflikter och de konsekvenser de medför
Positiv utveckling och goda exempel