Nyheter

Ergonomisimulering och smarta textilier för bättre arbetsmiljö inom industrin

I ett unikt ergonomisimuleringsprogram tillsammans med smarta textilier kan nu arbetsgivare inom alla typer av industrier skapa en bättre arbetsmiljö – och samtidigt kapa kostnader. Med hjälp en virtuell kollega i simuleringsprogrammet kan de bästa ergonomiska vinklarna mätas och utvärderas.

Det sparar pengar i en annars dyr fysisk visualiseringsprocess. Smarta textilier kan sedan användas i en fysisk miljö för att coacha arbetaren till ett hållbart beteende. På Industrimässorna i Malmö får du möjlighet att studera ergonomisimuleringsprogrammet och testa smarta textilier!

– Det är i simulerings- och visualiseringsverktyg möjligt att utvärdera olika koncept på artiklar, arbetsplatsutformningar med mera. Det är lättare och billigare än att modifiera den fysiska verkligheten direkt, säger Lars Hanson, Scania, som har varit med och utvecklat de smarta textilierna och ergonomisimuleringsprogrammet som visas upp på Industrimässorna Malmö i februari 2019.

När en virtuell människa får arbeta i den tänkta miljön, kan balansen mellan ergonomi och produktivitet mätas mer kostnadseffektivt. Företagen som använder ergonomisimuleringsverktyg vill på ett tidigt designskede försäkra sig om att produkten är anpassad för montering eller arbetsplatsen utformad ergonomiskt så de slipper kostnader som kommer med felaktiga lyft. Trots denna optimering behöver arbetarna guidning.

– De smarta textilierna är ett ypperligt hjälpmedel för att guida arbetarna till ett hållbart arbetsmönster. Det har forskare tillsammans med svensk bilindustri visat i gemensamt forskningsprojekt, säger Lars Hanson, som även är forskare vid Högskolan i Skövde.

Den 6–7 februari kan man komma till Skövde Högskolas monter på Industrimässorna och testa ergonomisimulering och smarta textiler.

På Industrimässorna i Malmö samlas de mest inflytelserika aktörerna i branschen.

– Här kan du på ett enkelt och tidseffektivt sätt få en överblick över bransch- och produktnyheter, lyssna på spännande seminarier, nätverka och kompetensutvecklas, säger Maria Perneros Geterud, projektledare för Industrimässorna.