Nyheter

”Stärk ditt företags säkerhet, drift och hållbarhet med DEKRA:s utbildning”

Med våren kommer möjligheten till förnyelse och tillväxt. DEKRA presenterar ett urval kurser riktade till bolag inom industrisektorn. Kurserna är utformade för att förbättra företags förmåga att hantera utmaningar inom arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet.

– DEKRA arbetar dagligen med kontrollverksamhet och besiktning ute i olika branscher och industrier. Det innebär att vår personal är uppdaterade om eventuella förändringar i regelverket som kan påverka kundens verksamhet, säger Irene Nettéus som är utbildningsansvarig på DEKRA.

Flexibel och kundanpassad spetsutbildning

DEKRA:s utbildningsprogram för 2024 täcker en rad viktiga områden som rör regelverk, arbetsmiljö, hållbarhet och säker användning och drift av anordningar.

– Vi får aldrig glömma vikten av kunskap hos de som arbetar inom industrin och hanterar utrustning i sin vardag. Vi utbildar därför inom allt från lyft och fortlöpande tillsyn, till arbetssäkerhet för exempelvis pannoperatörer. Våra kurser är pedagogiskt utformade, ofta kundanpassade med praktiska övningar direkt hämtade från våra kunders anläggningar och utrustning.

– Genom att erbjuda vår utbildning gör vi det möjligt för företag att förbättra sin säkerhet, minska sin miljöpåverkan och uppfylla regleringskrav, fortsätter Irene Nettéus.

Unik möjlighet att lära av verkliga exempel

DEKRA:s kurser är lärorika och ger värdefulla insikter användbara i praktiken. ”CE-märkning av tryckbärande anordningar (PED)” är ett exempel på kurs som ger deltagarna möjlighet att ta del av verkliga exempel som relaterar till deras vardag;

– Detta är möjligt tack vare våra erfarna lärare och kursdeltagarnas varierande bakgrund. Vi vet att genom våra kunders frågor så växer också vår egen kompetens. De erfarenheter vi får från våra kursdeltagare är något vi inte kan få någon annanstans, säger Pasi Nieminen på DEKRA.

DEKRA utbildar årligen tusentals anställda i säkerhet. Kurserna är utformade för att vara tillgängliga och informativa, med en blandning av e-learning och traditionell undervisning.

Ett axplock av DEKRA:s kurser våren och hösten 2024:

1. ”Skapa och underhåll ett effektivt miljöledningssystem enligt ISO 14001”. Datum: 29-30 maj, Göteborg och 12-13 september, Stockholm.

2. ”Astma- och allergiframkallande ämnen (Härdplaster)”. Datum: flexibelt. E-learning-utbildning.

3. ”CE-märkning av tryckbärande anordningar (PED)”. Datum: 3-4 april, Göteborg och 10-11 april, Stockholm.

4. ”Tryckkärl EN 13445”. Datum: 21-22 maj, Göteborg och 28-29 maj, Stockholm.

5. ”Skademekanismer inom Kraft-Värmeanläggningar”.

6. ”Systematiskt arbetsmiljöarbete med ISO 45001”.

Länkar:

Anmäl dig till ”Skapa och underhåll ett effektivt miljöledningssystem enligt ISO 14001”.

Anmäl dig till ”Astma- och allergiframkallande ämnen (Härdplaster)”.

Anmäl dig till ”CE-märkning av tryckbärande anordningar (PED)”.

Anmäl dig till ”Tryckkärl EN 13445”.

Anmäl dig till ”Skademekanismer inom Kraft-Värmeanläggningar”.

Anmäl dig till ”Systematiskt arbetsmiljöarbete med ISO 45001”.

Mer information om DEKRA:s kursutbud.

Foto: Montech_AG