Nyheter

FOGMAKER ÄR FORDONSBRANDENS VÄRSTA FIENDE

En fordonsbrand är varje förares mardröm och ett direkt hot mot både liv och investeringar. För att hålla passagerare, förare, last, och fordon säkra måste en eld upptäckas tidigt och hanteras innan den sprids och orsakar en katastrof.

I fordon med traditionella förbränningsmotorer startar de flesta bränder i motorrummet – ett område som typiskt innehåller stora kvantiteter diesel eller bensin och hydrauloljor, ofta under tryck. En eld utvecklas fort och blir snabbt omöjlig att hantera med en handbrandsläckare.

Fordon och maskiner med andra energikällor, till exempel batterier, har fortfarande andra faror som värmare, A/C kompressor och hydraulik. Många är oroliga för att batterierna ska börja brinna, men forskning som redovisades på FIVE konferensen 2023 visar att 50-60% av eldsvådor i elfordon aldrig involverar batteriet. De batterier som finns i elbilar, bussar och maskiner tar sällan eld och när det händer är det nästan alltid på grund av en kollision eller yttre eld.

Ett brandskyddssystem kan inte skydda mot kollisioner, men det kan skydda mot yttre eld och hindra denna från att spridas till batteriet. Om det värsta ändå händer kan brandskyddssystemet kyla batteriet och vinna tid för att lämna fordonet. När ett litiumjonbatteri väl brinner är det svårt att släcka. De kemiska processerna i batteriet sker snabbt och batteriets skal skyddar branden – man kommer inte åt att släcka den. Det bästa har visat sig vara att kyla batteriet med vatten. Fordon och maskiner med bränsleceller har liknande risker och en eld kan leda till en förödande explosion, så dessa behöver också ett välgenomtänkt brandskydd.

BRANDSKYDD FRÅN FOGMAKER

Fogmakers brandskyddssystem utvecklas och tillverkas i Växjö, och har installerats i nästan 300,000 fordon världen runt sedan starten i mitten av 1990-talet. Systemet är designat för motorrum och andra slutna utrymmen, finns i allt från bussar till hamnkranar, och skräddarsys för varje fordonsmodell och energikälla.

Temperaturen i ett slutet utrymme ökar snabbt när det brinner. Värmen löser ut systemet och Fogmakers lösning sprutar ut en finfördelad vattenbaserad dimma. Patenterade dysor delar upp vätskan så en enda droppe blir 8,000 mikrodroppar. Rent praktiskt innebär detta att dimman kan ta upp värme från branden, expandera och kväva elden, och kyla området för att förhindra återantändning.

Systemet är designat för att fortsätta kyla mellan 40 och 90 sekunder beroende på tillämpning, och detta är vitalt för att förhindra att elden flammar upp igen. Fogmaker fungerar oberoende av fordonets position – alltså även om det ligger på sidan eller på taket – och är självklart helt automatiskt och oberoende av elektricitet.

ECO 1 – FÖR EN PFAS-FRI FRAMTID

Många brandbekämpningsprodukter innehåller PFAS. Detta är en grupp kemikalier som består av tusentals ämnen och används i allt från stekpannor till brandskum. Alla PFAS-kemikalier är inte lika, men en del är bioackumulerande och lagras i djur och människor.

Fogmakers originalvätska innehåller låga halter av PFAS och företaget har utvecklat en ny vätska som är 100% PFAS-fri: Eco 1. Den är GreenScreen CertifieradTM på silvernivå, vilket innebär att en oberoende tredje part har verifierat alla beståndsdelar i vätskan från ett hälso- och miljöperspektiv.

Eco 1 är unik genom att den hanterar alla tre sidorna av brandtriangeln – värme, syre, och bränsle – är 100% PFAS-fri, och klarar brandtester med samma volymer som Fogmaker Original.

Besök www.fogmaker.com för mer information.