Nyheter

Webbutbildningen Säkert skogsarbete i ny version

Det kan vara farligt att jobba i skogen om man inte har koll på riskerna. Nu kommer webbutbildningen Säkert skogsarbete i ny version. Den ger ökad kunskap om vilka risker som finns och hur man kan jobba för att undvika dem.

Skogsarbetet är ofta fritt och rörligt, och att få vistas ute i naturen om dagarna om dagarna upplevs av många som positivt. Men arbetet kan också innehålla flera risker, till exempel fallrisker, skadad skog, djur, trasig utrustning, ensamarbete, vibrationer och stillasittande i skogsmaskiner.

Den kostnadsfria utbildningen Säkert skogsarbete ska ge chefer, skyddsombud och medarbetare kunskaper om hur man skapar en säker och trivsam arbetsmiljö.

Utbildningen har funnits ett par år, och nu kommer en ny, uppdaterad version. Den finns på webben och tar en dryg timme att genomföra.

— Jag tycker att utbildningen är heltäckande. Den nya versionen är ännu bredare men samtidigt branschspecifik. Eftersom den är digital når vi fler företag i branschen än vad vi skulle gjort annars, säger Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert Gröna arbetsgivare.

Utbildningen tar upp hur man ska få koll på riskerna, hur man jobbar säkert och systematiskt tillsammans och hur man skapar en bra säkerhetskultur på arbetsplatsen. De första sex kapitlen är avsedda för alla medarbetare och det sjunde för chefer och skyddsombud. Ett avslutande kunskapstest visar att deltagarna tagit till sig kunskaperna.

— Tillsammans med de checklistor och den bilderbok vi tagit fram tidigare, ger webbutbildningen väldigt bra förutsättningar för företagen att jobba effektivt med sin arbetsmiljö, säger Lisa Rönnbäck, projektledare Prevent.

Inom skogsbruket har det blivit allt vanligare med både arbetsledare och medarbetare från andra länder. Den nya versionen av Säkert skogsarbete finns även på engelska, polska och rumänska. Något som både arbetsgivare och fackförbund efterfrågat.

— Jag använder ofta bilderboken vi tagit fram när jag är ute och träffar utländska skogsarbetare. Webbutbildningen på flera språk är därför ett välbehövligt tillskott, säger det regionala skyddsombudet Lars-Olov Eriksson, som är GS-fackets representant i projektet.

Fakta Säkert skogsarbete:

Kostnadsfri webbutbildning

Har funnits sedan 2015

Fungerar på dator, padda eller mobil

Tar 60—70 minuter att genomföra

Finns på svenska, engelska, polska, rumänska

Har tagits fram av Gröna arbetsgivare, GS-facket och Prevent

Länk:

Säkert skogsarbete (prevent.se)

Foto: Sławek