Nyheter

Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg går in i slutfasen

Projekt ”Innovationslänken för it och industri i Kronoberg” som startade i januari 2021 går nu in i slutfasen. I juni 2023 lämnar man in slutrapporten.

Inom projektet har företag kommit in i sina första akademiska samarbeten. Workshops och seminarier har handlat om ämnen som automation, IoT för energikrisen, visualisering och mätning av CO2, generation Z, användardesign, cirkulär design och skapa tid för utveckling.

Studenter från olika utbildningar och med olika nationaliteter har deltagit, bland annat design-, teknik- och ekonomistudenter från Innovationsmastern vid Linnéuniversitetet och olika grenar av data/IT-studenter.

Nya modeller för samverkan har skapats och en innovationsmetodik har tagits fram. Samarbeten sker både mellan olika företag inom branscherna IT och industri, såväl som mellan företag och akademi. Projektet har därmed skapat en plattform för utveckling och samarbeten inom regionen.

Projektet Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg drivs av Växjö Linnæus Science Park, Campus Ljungby och Linnéuniversitetet med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg.