Nyheter

Lenovo stärker europeiskt hållbarhetsarbete med utökad solenergikapacitet

Lenovo har installerat nya solpaneler vid sin fabrik i Budapest, Ungern, som driver HPC-innovation (High Performance Computing). Lenovos senaste Global Innovation Centre, som invigdes i oktober 2023 och drivs på plats i fabriken i Budapest, har nu kapacitet för kunder att testa HPC-arbetslaster helt på solenergi.

Fabriken i Budapest byggdes från grunden med hållbarhet i åtanke, och de nya solpanelerna ökar den totala solenergikapaciteten på plats till 3 megawatt (MW), tillräckligt för att driva en elbil att köra ca 17 380 km.

Den färdiga installationen, som omfattar totalt 5 072 solpaneler, ingår i en ambitiös global plan för att minska Lenovos Scope 2-utsläpp, genom att utöka användningen av solenergi över hela världen.

17 MW solenergi är för närvarande i drift och Lenovo undersöker möjligheten att utöka sina solenergianläggningar också i Brasilien, Mexiko och Kina.

– Med fokus på hållbarhetsarbetet som en framträdande del av ledningsgruppers beslutsprocess, ser vi att kunderna gör betydande förändringar i sitt inköpsbeteende mot att bli mer hållbara, säger Stefan Brechling Larsen, Global Sustainability Services Engagement Leader på Lenovo. Vi erbjuder våra kunder betydande stöd för att hjälpa dem att nå sina hållbarhetsmål, både i leveranskedjan som i våra tjänster. Våra europeiska kunder kan nu testa HPC-koncept i vårt innovationscenter med 100 procent förnybar energi. De kan sedan få sina system tillverkade i en mer hållbar fabrik och levererade inom regionen, med hjälp av mer hållbara transportsätt och samleveranser, vilket tillsammans bidrar till att minimera fraktkilometer och utsläpp.

Stefan fortsätter:

– Genom att stödja verifierade klimatåtgärdsprojekt, har våra kunder också möjlighet att klimatkompensera för de uppskattade koldioxidutsläpp som är förknippade med den genomsnittliga livscykeln för deras teknikinköp. Och med IT-supporttjänsten Lenovo Premier Support Plus och våra hållbarhetstjänster Asset and Value Recovery Services kan de förlänga sina enheters livslängd, samt hantera föråldrad teknik på ett mer ansvarsfullt sätt. 

Hållbarhet inom innovation och tjänster

Lenovos teknik är utformad för att stödja kundernas hållbarhetsmål även efter att den levererats till kund. Till exempel kan Lenovos Neptune-teknik för direkt vätskekylning leverera en värmeavledningseffektivitet på 95 procent och sänka energiförbrukningen med upp till 40 procent.

På plats i Global Innovation Centre i Budapest, som är specialiserat på HPC och artificiell intelligens (AI), finns Lenovos första europeiska test- och demonstrationscenter för denna teknik, så att kunderna kan uppleva effektivitetsvinsterna innan de köper sina produkter.

I fabriken i Ungern finns också Lenovos europeiska Value Recovery Service-anläggning där Lenovos utrustning returneras, renoveras och omcertifieras. Detta är en hållbarhetstjänst för att stödja en mer cirkulär ekonomi, som bidrar till att minska e-avfall och möjliggör inköp av begagnad hårdvara för företag till ett överkomligt pris.

Hållbar tillverkning i Europa

Anläggningen i Budapest har genomfört många hållbarhetsåtgärder, bland annat genom ökad värmeisolering, nya belysningssensorer och återanvändning av värme från luftkompressorer. Värme från produktionshuset används för att hålla tillverkningsutrymmet varmt, medan kall utomhusluft används för kylning på vintern, vilket bidrar till att sänka energikostnaderna.

Den fysiska tillverkningen i fabriken sker med hjälp av den patenterade LTS-processen (Low Temperature Solder) som utvecklades av Lenovo under 2017. Med LTS appliceras lödvärme vid en maxtemperatur på 180 grader, en minskning med 70 grader från den tidigare metoden, vilket resulterar i minskade koldioxidutsläpp. Utöver dessa processer bidrar Lenovo även till att minska sina anställdas miljöpåverkan, genom att erbjuda fabriksarbetarna gratis bussresor inom närområdet, för att minska antalet bilar som kör till och från anläggningen.

– Vi har arbetat för att öka hållbarheten på hela anläggningen i Budapest från dag ett, säger Szabolcs Zolyomi, GSC (Global Supply Chain)-fabrikschef på Lenovo. Att öka solenergikapaciteten har varit ett pågående projekt, och det är ett spännande ögonblick att nu ha möjlighet att driva vårt globala innovationscenter med 100 procent solenergi. De nya solpanelerna gör att vi närmar oss vårt mål om 4 MW solkapacitet på anläggningen. Genom att vara lokaliserade i Europa och på så sätt minska fraktsträckorna, tillsammans med denna ytterligare solenergikapacitet, stöder vi Lenovos hållbarhetsmål på ett mycket påtagligt sätt. Den europeiska fabriken kommer bara att växa i betydelse som en del av Lenovos globala leveranskedja.

Sedan anläggningen togs i drift har Budapestfabriken levererat 1,5 miljoner arbetsstationer och servrar till över 2.500 kunder på 70 olika marknader i EMEA.