Nyheter

Louise ansvarar för strategiska samarbeten

Louise Brolin har rollen som affärsutvecklare med ansvar för strategiska samarbeten vilket innebär att hon är ansvarig för att bygga starka relationer med företag och samverka med andra aktörer för att skapa förutsättningar för ett innovativt och växande företagsklimat.
– Företagen först är vårt största och viktigaste fokus, förklarar Louise. Vi vill genom innovation, nyfikenhet och kunskap skapa nytta för alla regionens fantastiska företagare. För att möta företagens behov idag, och framför allt i morgon, måste vi jobba nära dem och tillsammans identifiera behov för att matcha våra erbjudanden.
Louise som tidigare under många år har arbetat för Almi Kronoberg som både affärsrådgivare, projektledare och moderator har nu i uppdrag att jobba strategiskt med utvecklingen av Växjö Linnæus Science Parks olika erbjudanden. Genom goda kontakter och samarbeten med företag, specialister, innovationsstödjande finansiering, akademi och det offentliga möter vi framtidens utmaningar och skapar förutsättningar för ett fortsatt starkt och hållbart näringsliv.
Man gör det inom science parkens fyra fokusområden; cirkulär ekonomi, smarta staden, skog och trä samt digitalisering.