Nyheter

Zurface har fått arbetsmiljö-certifieringen ISO45001

Zurface har som första naturstensleverantör i Sverige fått certifiering enligt ISO45001, som är en internationell standard för hantering av arbetsmiljö och för att minska risken för arbetsplatsolyckor. Zurface är också ISO9001- och ISO14001-certifierade och därmed heltäckande i det man anser ska vara grundläggande krav på svenska leverantörer.

– Det här gör oss till nummer ett i vår bransch även när det gäller arbetsmiljö och det är vi stolta över, men vårt syfte med detta är framför allt att sätta fokus på frågan och uppmana våra beställare att ställa högre krav än de gör idag. Det får helt enkelt inte ske arbetsolyckor med dödlig utgång, som vi tragiskt nog har sett i Sverige det senaste året, säger Eric Waxin, vd på Zurface.

Zurface producerar, importerar och levererar natursten till bygg- och infrastrukturprojekt över hela Sverige. Det innebär en hantering av tunga produkter och verktyg vilket förutsätter att man alltid bär rätt skyddsutrustning och är vaksamma på moment där det kan finnas risk för exempelvis klämskador.

ISO 45001 är utformad för att hjälpa organisationer att säkerställa en trygg arbetsmiljö för sina anställda genom att identifiera och hantera potentiella faror. Standarden innefattar krav på en systematisk process för bedömning och hantering av risk samt en kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön.

Standarden ger en slags garanti att man arbetar på rätt sätt och har fått alla i personalen att tänka i termer av arbetsmiljö, enligt Eric Waxin. Den har också gett företagets inköpare ett perspektiv och ett kunnande som skapar trygghet när de pratar med leverantörer i Europa om vilka krav som ställs. Något Eric Waxin vill se mer av även i Sverige.

– Jag tycker att man borde ställa samma höga krav på arbetsmiljö i Sverige som på företag i resten av världen. Det sker inte i dag. Det borde vara en självklarhet för alla offentliga beställare från kommuner och regioner till fastighetsägare och arkitekter att skriva in detta i kravställningen i alla projekt som görs, avslutar han.