Nyheter

Högeffektiva solfångarna som alstrar 400°C värme

Nu genomför Industrial Solars en nyemission om 15 miljoner kronor i samband med börsnotering.

Processvärme i industrier för att tillverka produkter som kläder, mat, bilar och läkemedel står för en fjärdedel av världens energiförsörjning. Industrins ökande energibehov är en av de största utmaningarna när världen ska reducera koldioxidutsläppen.

Flera multinationella bolag, som till exempel Unilever och Carlsberg, har som mål att produktionen ska ske helt utan koldioxidutsläpp redan år 2030.

– De flesta industrier använder fortfarande stora värmepannor som drivs av olja, kol eller naturgas. ¾ av energin industrierna använder är värme, och Världsbanken beräknar att industriproduktionen kommer öka fyra gånger till år 2050, säger Christian Zahler, vd på Industrial Solar AB.

I industriområden finns ofta begränsat med utrymme och därför är Industrial Solars innovativa takinstallationer en bra lösning. Solfångarna har låga driftkostnader och behöver minimalt med underhåll.

– Företag som vill minska sina utsläpp letar efter kompletta lösningar. Vi gör arbetet hela vägen när en industri vill växla om till solenergi – från analys som visar hur bolagets utsläpp och kostnader kommer minska, till service och underhåll av det färdiginstallerade systemet.