Nyheter

Hur ser Sveriges framtid ut inom förnybar energi? – Experterna tycker till

Det är ingen hemlighet att Sverige är duktiga på förnybar energi. Mer än 50% av den totala energianvändningen kommer från just förnybara källor, och vi har redan uppnått vårat mål för år 2020. Däremot har vi fortfarande en lång väg att gå för att bli helt förnybara.

GreenMatch har frågat energiexperter ute i landet om hur de tror vi måste agera för att bli helt förnybara, och vilka utmaningar vi står inför.

Energieffektivisering – en bra start
Oavsett vilken energikälla vi bör satsa på för att bli så miljövänliga som möjligt i vår energiförbrukning är det viktigt att på ett effektivt sätt använda vår energi, och inte slösa med den i våra hushåll.

– Det allra viktigaste är att energieffektivisera och bidra till att den förnybara energin räcker till så mycket som möjligt, säger Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

Det råder en solrevolution i Sverige
Vidare berättar experterna att det just nu råder en solrevoultion, och mängden svenska hushåll med solceller ökar kontinuerligt.

– Med ökad mängd vind- och solkraft i systemet och fler som installerar solceller kommer det troligtvis komma nya möjligheter och drivkrafter, säger Filip Johnsson, forskare inom energiteknik, Chalmers Tekniska Högskola.

Han menar att vi kommer att kunna skapa smartare system med exempelvis ett energisystem bestående av solpaneler, ett stationärt batterilager samt en inkopplad elbil. På så vis kan vi maximera nyttan och användandet av energin.

Ett annat sätt att lagra el är genom vätgas. Genom att vi omvandlar elen vi producerar från solcellerna till vätgas, kan vi sedan med hjälp av en bränslecell omvandla vätgasen till el som vi sedan kan använda i hushållet. Detta förväntas bli allt vanligare i framtiden, och bilar som drivs med vätgas finns redan ute på vägarna.

Vi kan även kombinera solcellerna med andra miljövänliga uppvärmningsalternativ som också är värda att investera i. Exempelvis är fjärrvärme, värmepump eller pellets 3 miljövänliga alternativ, beroende på vad du har för förutsättningar i ditt hushåll.

Vilka utmaningar står vi inför?
När det kommer till el och värme kan vi redan nu bli självförsörjande, även om det inte är särskilt kostnads- eller resurseffektivt.

Däremot är det svårare när det kommer till vår konsumtion och våra matvanor, då vi är mycket beroende av fossil energi till detta. Det är svårt att bli helt förnybar då det mesta vi köper produceras i andra delar av världen.
Framtiden ser ljus ut

Oavsett om vi står inför stora utmaningar går vi framåt och utvecklar nya tekniker med allt högre verkningsgrad och allt högre effektivitet.

Experterna ser ljust på framtiden och vi är på god väg att bli mer hållbara och förnybara, det som gäller nu är att lösa detta på ett så effektivt sätt som möjligt.