Tag: vätgas

Energimyndigheten: Utbyggnad av infrastruktur för vätgas kräver tydligt regelverk

En utbyggd infrastruktur för vätgas skulle skapa flexibilitet för elsystemet, stärka energiberedskapen och framför allt göra det…Nytt nanomaterial för effektivare och billigare produktion av vätgas

Fossilfri vätgas har en nyckelroll i den tunga industrins gröna omställning, men produktion via…Vätgaskonferensen 2024 arrangeras på Stockholmsmässan

Den 11–12 december 2024 arrangeras Vätgaskonferensen på Stockholmsmässan – Sveriges största…Vätgasmarknaden – en rörelse som är på gång

Om man ska producera vätgas bör man ha god tillgång på elektricitet, vara rådig över…FVBs nya utvecklingsområde

– Vi har erfarenheter från andra områden som nu blir en styrka inom vätgas. Det handlar främst om…Sweco och Gasunie ingår 10-årigt ramavtal gällande ny infrastruktur

Sweco ska stödja den nederländska energioperatören Gasunie i utvecklingen av ny…Parker visar upp sina vätgasreningslösningar på Hyvolution 2024

Parker Hannifin, den globala ledaren inom rörelse- och styrteknik, kommer att…Uppsala kan bli först i världen med ny typ av innovativ vätgasproduktion

En flexibel kombination av biogas, vätgas, solel och elfordonsladdning kan leverera drivmedel och el även…Parker diskuterar H2-ökningen i det senaste Expert Insights-tekniksamtalet

Parker Hannifin, världsledande inom rörelse- och styrningsteknologier, presenterar tisdagen den 17 oktober 2023 ett…ABB bistår med elexpertis vid stor anläggning för grön vätgas i Danmark

ABB har anlitats av det danska företaget H2 Energy Esbjerg ApS för att tillhandahålla…Stor satsning inom förnybar energi utreds i Skellefteå

Nu utreds möjligheterna till en ny storskalig industrisatsning i Skellefteå. Skellefteå Kraft leder…Svenska grafenföretag visar resultat

Just nu ställer den svenska grafenbranschen ut över…Vattenfall startar nytt projekt för fossilfri vätgasproduktion

Vattenfall har beslutat att starta ett projekt för att producera fossilfri vätgas i anslutning till…Nu etableras Europas största gröna vätgasanläggning i Söderhamn

ABB ansluter till Lhyfe och Skyborns samarbete för att etablera en storskalig anläggning för förnybar vätgasproduktion i Söderhamns kommun, kallad SoutH2port. Projektet kommer att försörjas…Big Akwa säkrar kapital för tillståndsprocess

Big Akwa AB har rest 4,75 MSEK i kapital genom en…Norra Österbotten skulle kunna producera minst 10 % av EU:s utsläppsfria vätgas

Enligt Teknologiska forskningscentralen VTT:s undersökning skulle Norra Österbotten i Finland kunna producera minst…Smoltek inleder fördjupat samarbete med teknikkonsulten Qamcom

Smoltek Nanotech Holding meddelar att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med…GlobalData: Vätgasmarknadstillväxten stiger 2023 trots avtagande global ekonomi

Utveckling av vätgas, med tanke på dess tillämpning inom…Markkonflikterna ökar i norra Sverige

Nu vill LKAB köpa statens mark i Porjus för att bygga en vätgasfabrik. Men konkurrensen om marken har blivit tuff. Turism, rennäring, gruvnäring…Metacon tecknar Memorandum of Understanding med RDSF i Polen för nyckelfärdigt vätgasprojekt

Metacon AB har tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med statsskogsförvaltaren…Nordion Energi förstärker med nya medarbetare med fokus på industrins behov av vätgas

Nordion Energi, som är specialiserade i energiinfrastruktur, förstärker nu sin satsning på vätgasinfrastruktur och anställer nya medarbetare med lång erfarenhet av grön omställning med fokus på vätgas – Mox Murugan och Anders Järvelä….Biogas minskar CO2-avtrycket från transportsektorn

– Ökad användning av biogas är ett enkelt och ekonomiskt sätt att uppnå en avgörande minskning av miljöbelastningen från transportsektorn. Metangas, som är en långt mer skadlig växthusgas än CO2, kan användas för…Debatt: ”Storsatsning på flytande bränslen krävs för att klara svensk säkerhet”

”Omställningen från fossilt till förnybart bränsle är avgörande för klimatet, men också för vår säkerhetspolitik. Sverige kan vi inte vara beroende av fossila bränslen från…Rejäl utbyggnad av tankstattioner för el och vätgas

Energimyndigheten har nu tagit ett stort antal beslut om stöd till Regionala elektrifieringspiloter. Nu finns en första…Metacon bjuder in till Almedalssamtal: Hur grön vätgas revolutionerar energi- och bränsleomställningen

Metacon AB medverkar i två olika program på årets Almedalsvecka i Visby. Tisdag 5 juli…Ny rapport från IVA: Otydliga regelverk hotar Sveriges satsning på vätgas

Stora förhoppningar knyts till vätgas som en viktig pusselbit…2050 kan Finland stå för produktionen av en betydande del av den vätgas som behövs i Europa

Finland skulle i framtiden kunna producera vätgas motsvarande hundratals terawattimmar per år och bli en av Europas betydande exportörer av vätgas. Detta bedömer Fingrid och Gasgrid Finland, som upprätthåller…Forskare har tagit ett första steg mot fossilfri vätgasframställning i stor skala

En forskargrupp vid Lunds universitet har lyckats skapa ett…Brahestad med i den nordsvenska vätgaspipelinen som vätgasproducent

Kuststaden Brahestad i norra Finland har i en studie som publiceras idag, identifierat platser som lämpar…OKG går in som producent och leverantör på vätgasmarknaden

Det första kontraktet med en extern köpare är underskrivet. Enligt…Hynion blir Sveriges största leverantör av vätgas till fordon

Hynion har ingått avtal om att förse bussar…Storskaligt e-metanolprojekt inom grönt elektrobränsle

Ørsted har ingått ett avtal med…Uniper & Fortum: ”Sveriges vätgasstrategi hotas av EU-kommissionen”

”Energimyndigheten har presenterat en ambitiös vätgasstrategi som kan minska de svenska utsläppen av växthusgas med 30 procent. Samtidigt…Brandskyddsföreningen och Energiföretagen: Säkerhetsregler för vätgas krävs snarast!

”Den nationella vätgasstrategin är nu överlämnad till Regeringskansliet. Det är av yttersta vikt att regeringen omedelbart omsätter strategin…Vätgas har en viktig roll som medel för energilagring

Vätgas kan användas för att lagra energi. Det är en av de fördelar som Vätgas Sverige gärna lyfter. Men även om intresset för vätgas ökar i snabb takt återstår mycket arbete, inte minst…Vätgas är aktuellt i flera industriella applikationer

Det börjar hända saker med vätgas i industriella applikationer. Produktion av vätgas från vindkraft i Bohuslän, vätgas i gasturbinverkstad i Finspång och rent…Utan regelverk – ingen vätgas

Vätgas har på senare år vuxit fram till en av de viktigaste pusselbitarna i klimatomställningen. Vätgas ska användas i många stora industrisatsningar för att producera…Nytt samarbete öppnar nya möjligheter för ren vätgas och kol

Hynion och Greenlogix har tecknat avtal om att bilda ett joint venture i syfte att leverera vätgas till Hynions vätgastankstationer och kommersiellt…Ny nationell satsning på vätgas

Det finns ett stort intresse kring hur vätgas användas mest effektivt och hållbart och hur det bäst implementeras i samhället. Därför lanserar Energiforsk…Peter Rydebrink, Euromekanik: ”Dags gå från ord till handling med användandet av vätgas”

Vätgas är hetare än någonsin, åtminstone på diskussionsnivå. Det är dags att gå från ord till handling, säger förespråkarna. Men vilka ska våga gå i bräschen, ta det första stegen…Ny VD för Metacon

Metacons styrelse har utsett Christer Wikner till ny VD och koncernchef för Metacon AB med tillträde 9 juni, 2021. Christer Wikner efterträder Christopher Törnblom, som enligt tidigare kommunikation lämnar sin befattning….Helbio levererar unikt kraftvärmesystem till Brunel University i London

Metacons dotterbolag Helbio har fått en beställning från Brunel University i London på ett avancerat H2PS-5 CHP-system som kommer att kunna drivas på tre olika bränslen, nämligen naturgas, LPG…Ny forskning visar: Vätgas för energianvändning kan utvinnas miljövänligt ur vatten och solljus

Vätgas för energianvändning kan utvinnas miljövänligt ur vatten och solljus med hjälp av fotokatalytiska sammansatta polymernanopartiklar som utvecklats av forskare vid Uppsala universitet. I laboratorietester…Nästa steg i Vattenfall och Preems samarbete om att producera fossilfri vätgas i Lysekil

Vattenfalls och Preems samarbete om att producera fossilfri vätgas för biodrivmedelsproduktion tar nu nästa steg. Nu inleds en studie med syfte att undersöka möjligheterna att bygga…Trelleborg satsar på vätgas

Genom ett kommunövergripande samarbetsprojekt siktar Trelleborg på att inta en ledande position inom utveckling och användning av vätgas som…Igrene samarbetar om framställning av vätgas

Proton Technologies Inc.  har till svenska All Natural Swedish Oil AB, ANSO, sålt rätt att använda Protons teknik för att framställa vätgas från metangas. ANSO och Igrene har nu inlett..