Nyheter

Metacon tecknar Memorandum of Understanding med RDSF i Polen för nyckelfärdigt vätgasprojekt

Metacon AB har tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med statsskogsförvaltaren Regional Directorate of State Forests i Katowice, Polen. MoU avser förberedelser inför en förväntad order och leverans av en nyckelfärdig elektrolysanläggning med en kapacitet om ca 5 MW. Det totala värdet av den förväntade ordern är cirka 5,8 MUSD vid fullt utnyttjande inom MoU.

MoU är en del av RDSF:s utvecklingsprojekt ”Forest of Energy” som syftar till satsningar inom fossilfri energi och vätgas och att påbörja bygget av flertalet anläggningar för grön vätgasproduktion, vilka ska användas för att driva utsläppsfri kollektivtrafik. Projektstart planeras till 2023, med påbörjad vätgasproduktion i början av 2024.

Pilotprojektet inom ramen för MoU avser en elektrolysanläggning med upp till 5 MW kapacitet, kopplad till en av RDSF planerad solenergianläggning i Katowice-området. Detaljerad utformning och dimensionering kommer att göras gemensamt i nästa fas av förberedelserna. Solenergianläggningen kommer att ägas och drivas av RDSF medan Metacon levererar elektrolysutrustning och nyckelfärdig infrastruktur.

Vi är oerhört glada att få bidra till den gröna omställningen i Polen tillsammans med RDSF. Möjligheten att med hjälp av vätgas både lagra lokalt producerad fossilfri energi och att använda den till att driva utsläppsfria transporter sammanfattar kärnan i vår vision om att bidra till självförsörjande och hållbara samhällen, säger Christer Wikner, vd för Metacon.

RDSF förstod för många år sedan när man skapade utvecklingsprojektet ”Forest of Energy” att grön energi – ett alternativ till fossila bränslen – inte bara är framtiden för energi eller transport, men även för de statliga skogarna. Många områden under vår förvaltning kommer av olika anledningar aldrig att bli en skog, till exempel områden under kraftledningar. Vi är medvetna om att produktion av grön energi är en sak, men att lagra överskott är en verklig utmaning idag. Därför är projektet för produktion och lagring av grön vätgas oerhört värdefullt, eftersom det kan användas som bränsle för nollutsläppsfordon eller kan omvandlas till värme eller el. Trots förmågan att få vätgas, som vi människor har haft sedan 1900, kan vi tack vare innovativa lösningar producera det med respekt för den naturliga miljön, vilket är oerhört viktigt för oss som naturforskare, kommenterar Damian Sieber, Regiondirektör för RDSF.