Nyheter

Helbio levererar unikt kraftvärmesystem till Brunel University i London

Metacons dotterbolag Helbio har fått en beställning från Brunel University i London på ett avancerat H2PS-5 CHP-system som kommer att kunna drivas på tre olika bränslen, nämligen naturgas, LPG och ren vätgas utan att behöva göra några ändringar i hårdvaran.

Ordervärdet är strax under 70 000 EUR.

– Så vitt vi vet är detta det enda systemet i världen som kan fungera på flera olika bränslen utan någon hårdvaruändring. Denna funktion ger systemet stor flexibilitet, eftersom olika bränslen finns tillgängliga i olika delar av världen, och olika applikationer används vid olika tidsperioder, säger Helbios VD, Xenophon Verykios.