Nyheter

Nytt samarbete öppnar nya möjligheter för ren vätgas och kol

Hynion och Greenlogix har tecknat avtal om att bilda ett joint venture i syfte att leverera vätgas till Hynions vätgastankstationer och kommersiellt attraktivt kol.

Ambitionen är att säkerställa ett stadigt flöde av vätgas och kol för att möta den ständigt ökande efterfrågan på rent bränsle och nya material för högteknologiska konstruktioner.

Båda parterna har testat sina teknologikoncept med bra resultat och är nu redo att bygga en pilotanläggning för verifiering i industriell produktion. En produktionsanläggning från Greenlogix kommer att integreras med nästa generations vätgasstation från Hynion. Den exakta platsen i Skandinavien kommer att meddelas senare.

– Vår teknik är en katalytisk omvandlingsenhet som kan använda vilket kolväte som helst och dela upp det i rent kol och väte, säger Manfred Lenzi, uppfinnare av ACA-tekniken i Greenlogix och VD för AGT. Den använder mindre energi än alla andra kända processer och ger rena produktströmmar – och den släpper inte ut koldioxid eller andra växthusgaser. Vi har utvecklat och testat tekniken under en längre period och den är nu redo för pilotanläggningsdrift, avslutar Manfred Lenzi.

– Vi är glada över att gå in i detta samarbete med Greenlogix, säger Ulf Hafseld, VD för Hynion. Genom att kombinera anläggningen och stationen kommer vi att använda båda produktflödena på ett mycket effektivt sätt. Denna inställning gör det möjligt att minska kostnaden för vätgas för att konkurrera med dieselkostnaderna för långa transporter. Och dessutom finns det en intäktsström från kolproduktförsäljning som gör det möjligt att snabbare nå vårt mål att bli en lönsam återförsäljare av vätgas, säger Ulf Hafseld

Pilotanläggningen kommer att leverera tillräckligt med vätgas för att försörja en mindre lastbilsflotta eller en taxiflotta på upp till 200 taxibilar. Dessutom kommer den att producera kol i fast form i kvaliteter som är mycket eftertraktade i nya högteknologiska applikationer. Kapaciteten kan utökas på ett modulärt sätt för att möta den ökande efterfrågan.

– Pilotanläggningen kommer att byggas för att verifiera konceptet och fintrimma tekniken. Senare planerar vi att expandera med fler stationer med produktion av kol och vätgas på plats i Skandinavien och Europa, avslutar Ulf Hafseld.