Nyheter

Nu etableras Europas största gröna vätgasanläggning i Söderhamn

ABB ansluter till Lhyfe och Skyborns samarbete för att etablera en storskalig anläggning för förnybar vätgasproduktion i Söderhamns kommun, kallad SoutH2port. Projektet kommer att försörjas av elproduktionen från Skyborns planerade havsbaserade vindkraftpark Storgrundet och beräknas fullt utbyggd kunna producera omkring 240 ton vätgas per dag, motsvarande 60 000 fat olja per år eller 88 000 ton årligen. ABB kommer att bidra med expertis kring optimering av vätgas- och elproduktion med elektrobränslen som möjlig slutprodukt.

ABB har tecknat ett intentionsavtal (MoU) med Lhyfe – en världspionjär inom produktion av förnybar vätgas, och Skyborn Renewables (Skyborn) – en ledande global utvecklare av havsbaserad vindkraft, för att gemensamt realisera ett av Europas mest ambitiösa förnybara vätgasprojekt SoutH2Port.

Den nya anläggningen planeras att förläggas i Söderhamns kommun där Skyborn och Lhyfe nyligen ingått markavtal med Stora Enso och säkrat rättigheterna till en industritomt om cirka 40 hektar, i nära anslutning till Skyborns 1 GW havsbaserade vindkraftpark Storgrundet. I full drift väntas SoutH2port ha en installerad kapacitet om 600 MW och producera cirka 240 ton vätgas per dag eller motsvarande 88 000 ton årligen.

– Detta samarbete utgör en viktig del av vår strategi på marknaden för vätgas såväl som för havsbaserad vindkraft, säger Bruno Roche, Global Head of Energy Transition på ABB Energy Industries. Att skapa en sömlös värdekedja genom partnerskap som dessa är helt centralt för att påskynda energiomställningen. Vätgas spelar en avgörande roll för att hjälpa till att uppnå världens klimatmål när det gäller att minska koldioxidutsläppen från industrin och transportsektorn.

Syftet med projektet är att undersöka möjligheten att nyttja tekniker för så kallat Power-to-X, där förnybar el omvandlas till koldioxidneutrala energibärare såsom vätgas eller andra hållbara bränslen. ABB kommer att bidra med expertis kring att optimera integrationen av vätgas- och elproduktion över hela ekosystemet inklusive automation, elektrisk och digital teknik.

– Vi är mycket glada över att en global teknikgigant som ABB ingår i vårt samarbete med Lhyfe. ABB delar vår övertygelse om potentialen för Power-t-X i SoutH2port-projektet. Jag ser fram emot att ta detta projekt till nästa nivå med hjälp av ABB och deras enastående expertis inom området, säger Achim Berge Olsen, styrelseordförande för Skyborn Sweden.

– Genom att kombinera våra olika kompetenser kan vi kostnadseffektivt och säkert skapa värde genom att skala upp produktionen av grön vätgas, säger Taia Kronborg, medgrundare och Chief Business Officer på Lhyfe. Skyborns starka portfölj inom havsbaserad vindkraft och Lhyfes expertis inom förnybar vätgasproduktion skapar tillsammans med ABB:s tekniska expertis nya möjligheter för att realisera Power-t-X-lösningar kopplade till grön storskalig vätgasproduktion.

SoutH2port kan bidra till att minska Sveriges koldioxidutsläpp – antingen genom direkt vätgasförsörjning eller genom vidareförädling av vätgasen till andra bränslen som metanol, hållbart flygbränsle eller ammoniak. Projektet ökar förutsättningarna för Sverige att nå målet om att bli världens första fossilfria välfärdsland år 2045. South2port kommer också att bidra ytterligare till att öka regionens och lokalsamhällets konkurrenskraft genom att öppna upp för nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter.

– Det är glädjande att Söderhamn ses som en attraktiv kommun för etableringar av ny grön industri. Det är också väldigt positivt att vi redan nu kan se en så tydlig lokal nytta av det planerade vindkraftsprojektet Storgrundet. Min förhoppning är att vätgassatsningen ska få fler företag at komma till kommunen så att vi får en ökad inflyttning och säkrar en fortsatt stark lokal tillväxt, säger John-Erik Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn.