Nyheter

Ny rapport: Tydlig potential för vätgas och elektrobränslen i Sverige

Sverige har förhållandevis god tillgång till de resurser som krävs för att tillverka både vätgas och elektrobränslen. Om de satsningar som nu görs på vätgas kommer i mål och trenden fortsätter skulle Sverige på kunna bli nettoexportör av vätgas på lång sikt.

Än så länge bromsas dock utvecklingen av brist på styrmedel för vätgas och regelverk för hur den kan hanteras.

– Med rätt strategier och stöd kan Sverige ta en framträdande roll i den globala övergången till förnybar energi med hjälp av vätgas och elektrobränslen, men denna utveckling beror på hur vi prioriterar resurserna som behövs i klimatomställningen och det är en fråga som vi måste fortsätta diskutera, säger Mirjam Särnbratt, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet och författare till rapporten.

Rapporten sammanställer efterfrågan på vätgas och elektrobränslen, främst inom transport-, stål- och kemikalieindustrin, och konstaterar att den ser ut att öka framöver. Scenarioanalysen indikerar att Sveriges efterfrågan på vätgas kan överstiga produktionskapaciteten fram till 2035, men att en omvänd situation kan uppstå vid 2045.

De främsta utmaningarna för storskalig användning av vätgas i Sverige är brist på infrastruktur för transmission och distribution av vätgas, till exempel via gasledningar, och otillräcklig kapacitet för elförsörjning på vissa platser. För att möjliggöra marknadens tillväxt, betonar rapporten också behovet av tydligare politiska incitament och förbättrad infrastruktur.

Trots utmaningarna är potentialen stor för vätgasproduktion med liten klimatpåverkan tack vare Sveriges fördelaktiga mix av energikällor jämfört med många andra europeiska länder. Mot den bakgrunden pekar rapporten på en framtid där Sverige kan bli en nettoutförsäljare av vätgas.

– Fortsatt forskning på området bör fokusera på vilka politiska incitament som behövs för att främja utvecklingen. Det behövs också teknikutveckling och samarbete för att realisera den potential som Sveriges har på det här området, säger Marika Olsson på IVL, författare till rapporten.

Ta del av rapporten: 

The Potential of Hydrogen in a Swedish Context

Rapporten presenterades på ett webbinarium den 16 april som går att se i efterhand här.