Nyheter

Vätgas är aktuellt i flera industriella applikationer

Det börjar hända saker med vätgas i industriella applikationer. Produktion av vätgas från vindkraft i Bohuslän, vätgas i gasturbinverkstad i Finspång och rent av banbrytande småskalig fossilfri järnframställning i södra Sverige.

Det här är några exempel som dras fram av Peter Rydebrink, vd och affärsstrateg vid Euromekanik, ett företag som arbetar med tekniska systemlösningar för bland annat vätgas.

Utbyggnaden av grön vätgas i energisystemet är idag mer diskuterad än någonsin. Diskussionen handlar mycket om långsiktiga planer och om vätgasens möjligheter. Samtidigt händer det alltså en hel del konkret om än i mindre skala.

I en intervju i början av det här året konstaterade Peter Rydebrink att det alltid tar lång tid att ställa om till ny teknik, men att man från industrin, politiken och teknikerna nu är mer överens än någonsin tidigare. Och att det är dags att gå från ord till handling.

– Just nu är det mycket fokus på vätgasen, men det handlar fortfarande ofta om visioner och diskussioner om vätgasen som möjliggörare i många segment, säger han och visar på att det faktiskt är en hel del handling på gång.

Siemens-projekt och vätgas vid källan

Ett projekt som Peter Rydebrink talar om är ZEHTC (Zero Emission Hydrogen Turbine Center), ett forskningsprojekt som bland annat drivs av Siemens i Finspång.

– Där har byggts ett komplett energisystem med integrerad vätgas som utan utsläpp av växthusgas kan användas i Siemens gasturbinverkstad. Där är installationer redan genomförda. Ett syfte är att visa hur förnybar elproduktion, grön vätgas från elektrolys, energilagring och gasturbiner kan samverka i ett integrerat system.

I Rabbalshede i Bohuslän ska Euromekanik dessutom i samarbete med Rabbalshede Kraft producera vätgas i större mängder i direkt anslutning till vindkraftverk.

– Det handlar om att med vindel göra grön vätgas vid källan. Där har vi hela kedjan klar, vindel, elektrolys, komprimering, lagring och leverans fram till en tankstation i Göteborgsområdet.

Småskalig järnframställning

Som ytterligare ett vätgasprojekt arbetar Euromekanik tillsammans med företaget GreenIron H2 kring framställning av fossilfritt järn och stål i liten skala i södra Sverige. Affärsidén är att leverera värdefulla råvaror utifrån restprodukter och avfall från stål-, gruv- och tillverkande industri i en helt fossilfri process, där de enda utsläppen är vatten och rena reducerade metallpellets.

GreenIrons idé föddes redan på 1960-talet med Hans Murray som upphovsman, men tiden var inte mogen för fossilfria processer. Idag drivs GreenIron av hans son Edward Murray. Verksamheten, som bland annat samarbetar med Vinnova och RISE, grundar sig på en rad patent och är nära kommersiell industriell tillämpning.

– Vårt fokus är att fossilfritt och kostnadseffektivt reducera metalloxider, säger Edward Murray. Det slängs enorma mängder järnråvara som vi kan ta till vara, förvandla till ny råvara och därigenom på ett effektivt sätt skapa cirkularitet.

Produktionsprocessen består av en 5-tons klockugn med elektriska värmeelement, där man laddar med pellets varefter vätgas tillsätts under högt tryck i relativt låg temperatur. Lösningen är småskalig, men modulär och därmed teoretiskt oändligt skalbar.

Utnyttjar naturlagar

– Bland annat har vår process och energieffektivitet viktiga hjälpredor eller drivkrafter i form av tre viktiga naturlagar; förhållandet mellan tungt och lätt, mellan kallt och varmt och naturlagar kring tryckskillnader.

Projektet har redan en industriell kund i södra Sverige och en flexibel och småskalig fabrik för fossilfritt järn planeras som bäst i sydvästra Sverige för en produktion om 60 – 80.000 ton järn, detta som alternativ till Hybrit-projektets mer storskaliga planer.

På bilden: I Finspång har byggts ett komplett energisystem med integrerad vätgas som utan utsläpp av växthusgas kan användas i Siemens gasturbinverkstad. Bild: Siemens/ZEHTC