Nyheter

Siemens och Metacon ingår samarbete för tillverkning av system för grön vätgasproduktion

Metacon AB (publ) och Siemens AB har signerat en avsiktsförklaring om att ingå partnerskap med syfte att accelerera tillverkningen av produktionsanläggningar för vätgas i Sverige, för den europeiska marknaden.

Metacon AB (publ), en svensk leverantör av energisystem för produktion av vätgas, gick i början av året ut med nyheten att de har fått exklusiva rättigheter för tillverkning av kompletta elektrolysanläggningar baserade på partnern PERIC:s världsledande teknologi för trycksatta alkaliska elektrolysmoduler (stackar).

Rättigheterna gäller för ett flertal europeiska länder och innebär att Metacon kan utgå ifrån en beprövad teknologi som utvecklats och förfinats i över 60 år, och göra de anpassningar som krävs för att matcha kraven på säkerhet och automation som finns i europeiska standarder för vätgasproduktion. I och med den exklusiva rättigheten tar Metacon nu sikte på att bli en av marknadsledarna i Europa för den här typen av storskaliga vätgasanläggningar.

En av de viktigaste komponenterna i PERIC:s alkaliska teknologi är effektiva och beprövade 5 MW-moduler med över 10 års driftdata. Metacon har även tillgång till den 10 MW-modul som PERIC nyligen lanserat och som idag, effekt- och produktionsmässigt är en av världens största.

Den gemensamma avsiktsförklaringen innebär att Siemens går in som teknologipartner för att bidra med sin gedigna erfarenhet av att leverera produkter, lösningar och tjänster inom automation, kraftdistribution, elektrifiering, instrumentering, byggnadsteknik och drivenheter.

Siemens kommer även att kunna bidra med sitt stora utbud av digitala tjänster och mjukvaror för optimering, standardisering och simulering under både tillverknings- och driftskedet av vätgasanläggningarna.

– Vätgas är en viktig pusselbit när industri-, energi- och transportsektorerna ska bli CO2-neutrala, och ligger i fokus för Siemens globala satsning på Power-to-X. Partnerskapet med Metacon markerar en milstolpe i vår strävan efter att skapa en mer hållbar värld genom att bland annat utveckla innovativa lösningar för energisektorn, säger Mikael Kraft, Head of Factory Automation och Sales på Siemens Digital Industries.

– Metacon har stora planer för en satsning på tillverkning och försäljning av storskaliga elektrolysanläggningar till bland andra basindustrin, vindkraftsektorn och transportsektorn i Europa. Jag har svårt att föreställa mig en bättre partner på en sådan resa än Siemens. Med sin världsledande portfölj av teknologi, kompetens och erfarenhet av liknande projekt sedan lång tid tillbaka får vi med detta partnerskap möjlighet att både accelerera och optimera centrala delar av vårt unika gigafactory-projekt, säger Christer Wikner, CEO and President, Metacon. 

Siemens kan stötta aktörer inom vätgasproduktion under hela konstruktions- och driftkedjan. I portföljen finns bland annat lösningar för förädlingsprocesser av grön ammoniak och flytande e-bränslen till transport- och industrisektorn.

I Metacons portfölj finns bland annat elektrolysörer, och planen är att Siemens och Metacon inom ramen för partnerskapet ska utforska möjligheten att tillsammans kunna erbjuda helhetslösningar till marknaden.

På bilden från vänster: Christer Wikner, CEO and President, Metacon och Mikael Kraft, Head of Factory Automation och Sales på Siemens Digital Industries, vid signering av avsiktsförklaring maj 2024.