Nyheter

Vätgas har en viktig roll som medel för energilagring

Vätgas kan användas för att lagra energi. Det är en av de fördelar som Vätgas Sverige gärna lyfter. Men även om intresset för vätgas ökar i snabb takt återstår mycket arbete, inte minst samarbeten mellan olika samhällssektorer och aktörer och styrmedel för att få till de investeringar som kommer att behövas.

– Vätgasen berör många olika sektorer i samhället och det behövs ett sektorsöverskridande samarbete. Det är komplext, alla sektorer har sina affärsmodeller och när det kommer till samarbeten måste alla kompromissa, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare vid organisationen Vätgas Sverige, som är ett partnerskap som drivs som ideell förening.

Han nämner energibranschen, industrin och transportnäringen, men också det offentliga som behöver vara med i utvecklingen. Många befinner sig i sin egen tillvaro och därtill kommer att olika länder kommit olika långt när det gäller att förhålla sig till vätgasen som framtida möjliggörare.

En del länder har stort försprång

– En del länder har faktiskt satt olika mål och har kommit längre än vi har gjort i Sverige, en del har flera års försprång. Som litet land kan vi inte gå helt vår egen väg. Det behövs olika typer av samordning och styrmedel och startsträckan kan inom vissa sektorer vara lång.

– Hoppfullt är det ändå att vi just nu rör oss snabbt, vi upplever ett bra momentum hos en del myndigheter och politiker samt i näringslivet.

Det Björn Aronsson gärna lyfter speciellt bland fördelar med vätgas är potentialen med energilagring.

– Där är vätgasen enormt intressant. En fördel är att man kan hantera energi över säsongerna, kan spara och låsa in kilowattimmar i vätgaslagring och exempelvis ta fram energin när den behövs eller när marknadspriset är bättre, precis som man kunnat göra med vattenkraften. Batterier är förstås bra, men de fungerar inte för längre lagring. Vätgasen för lagring av energi gör kanske också att man inte behöver flytta el från norr till söder på samma sätt.

– Men, säger Björn Aronsson, frågan om lagring är än så länge bara under uppbyggnad och det gäller att hitta rätt kompetens och styrmedel. Initialt är det fråga om ganska stora investeringar. Men skalfördelarna med vätgaslagring gör det hela väldigt intressant.

Initiativ och samordning

– Vår roll i Vätgas Sverige är att fungera som initiativtagare, samordnare och kunskapsspridare, säger Björn Aronsson. Vår syn på vätgasens roll som energibärare är balanserad och långsiktig. Vi ser att vätgas- och bränslecellsområdet nu utvecklas mycket starkt och tillsammans med andra energitekniker kommer det att möjliggöra framtidens mer hållbara och effektiva energiförsörjning.

– Vi kan bidra med att utbilda de som behöver och vi är bra på att dra in EU-medel. Det är viktigt att det nu händer saker och att vi inte fastnar i ett utredningsträsk

Vätgas Sverige är ett partnerskap som arbetar för en energiomställning fri från klimatpåverkande utsläpp. Medlemmar och finansiärer finns inom näringslivet, institut, kommuner, regioner, nationella myndigheter och föreningar. Det är en ideell förening, som startades som nationell organisation 2007.