Nyheter

Årets Ruter Dam 2018 är Petra Einarsson

Petra Einarsson har utsetts till Årets Ruter Dam 2018 – En hedersutmärkelse som tilldelas den kvinna som har befordrats till den mest inflytelserika chefsposten i svenskt näringsliv under det gångna året.

Årets Ruter Dam 2018 är Petra Einarsson som sedan februari 2018 är vd och koncernchef för det börsnoterade industriföretaget BillerudKorsnäs. Företaget har ca 4 400 anställda och en omsättning om 22,3 miljarder SEK. Företaget är idag en ledande leverantör av förnyelsebara material och smarta förpackningslösningar med åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien. Företaget arbetar med innovation, forskning och utveckling med fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi.

– Petra Einarsson har ett stort uppdrag i att leda företaget åt rätt håll och skapa hållbara värden för framtiden. Det gör hon genom ett ledarskap grundat i starka värderingar. Hon har infört en decentraliserad organisation med tydligt kundfokus och lönsamhet samt en mer jämställd ledningsgrupp. Petra är en sann kvinnlig förebild, att hon dessutom gick Ruter Dams program 2004 och är mentor hos oss är vi extra stolta över, säger Marika Lundsten, vd Ruter Dam.

Urvalsprocessen till hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam tar hänsyn till företagets storlek, omsättning, antal anställda och den kvinnliga chefens grad av makt och inflytande. Pristagaren utses av Ruter Dams styrelse: ordförande Gunnel Duveblad, styrelseproffs, Gunilla Arhén, grundare Ruter Dam, Ann Carlsson, vd Apoteket AB samt Malin Persson, styrelseproffs samt Eva Krutemeijer, vd och grundare EKKO AB.

– Jag är oerhört glad och stolt över hedersutmärkelsen ”Årets Ruter Dam”. De som känner mig väl vet att jag verkligen brinner för svensk basindustri. Där har man chansen att verkligen forma en hållbar framtid och jag har ju ganska nyligen bytt stål mot papper och förpackningar. Båda dessa branscher har insett vikten av mångfald och inkludering för fortsatt framgång, men har en bit kvar. Kan jag genom denna fina utmärkelse vara en förebild och locka unga tjejer och kvinnor till fantastisk spännande branscher gör det mig särskilt glad, säger Petra Einarsson.

Hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam delas ut årligen i samband med Ruter Dam-dagen, ett seminarium för deltagare från Ruter Dams Chefsutvecklings- och mentorprogram. Förra året gick hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam 2017 till Susanne Ehnbåge, vd och koncernchef för nordiska NetOnNet, och året innan till Helena Stjernholm, vd Industrivärden.

Bland tidigare pristagare finns Mia Brunell Livfors, vd Axel Johnson, Sonat Burman Olsson, tidigare vd Coop Sverige, Annika Falkengren, tidigare koncernchef SEB samt Ann Carlsson, vd Apoteket AB.

10 snabba med Petra Einarsson – Årets Ruter Dam 2018

Du tillträdde posten som vd och koncernchef på BillerudKorsnäs. Vad fick dig att tacka ja?
– Jag är fascinerad av den svenska basindustrin. Det vill säga vår fantastiska förmåga att
genom hållbar innovation vinna högsta renommé utomlands, trots att vi är ett relativt litet
land. Det är en oslagbar kombination. BillerudKorsnäs hör till de främsta industriföretagen
inom sin nisch i Sverige och världen. Billerud och Korsnäs var två företag med både likheter
och olikheter som förenades för 6 år sedan till ett ungt stort litet företag. För att kunna växa
och utvecklas behövs systematik och struktur, vi behöver bli ett litet stort företag och jag
gläds fortfarande åt att jag får leda den resan.
Vilka är era största utmaningar och hur hanterar ni dem?
– Möjligheterna är så många och stora så att de blir en utmaning för oss, även om det är en
angenäm sådan. Vi måste därför bli snabbare än våra konkurrenter i att se omvärldens
behov och önskemål och på så sätt ta vara på den kraftigt växande globala efterfrågan på
hållbara förpackningar och förpackningslösningar. Det betyder att maximera vår
produktionsstabilitet och därmed tillverkningsvolym och kvalitet. Det betyder också att i
accelerera vårt innovationsarbete och vår satsning på förpackningslösningar utan att
drabbas av växtvärk.
Hur kommer du vilja utveckla företaget vidare?
– Vårt uppdrag som består i att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid
ligger helt rätt i tiden. Med det menar vi till exempel att ersätta mindre hållbara
förpackningsmaterial med våra hållbara eller att utveckla nya material och lösningar med
ännu större hållbarhetsfördelar. Vi behöver dock accelerera och ta vara på möjligheterna och
utmana det konventionella. Ett ytterligare betydande steg på vår utvecklingsresa är att vi har
implementerat en ny och decentraliserad organisation för att kunna möta den snabba och
föränderliga omvärld som vi måste hantera.
Hur ser jämställdheten ut hos er och i branschen?
– Det finns fortfarande mycket att göra både när det gäller mångfald och inkludering, men vi
är på god väg och rör oss i rätt riktning. Jag hoppas att jag kan vara en förebild och är glad
att vi på flera ledande befattningar, till exempel i koncernledningen, hittat ytterst
kompetenta kvinnor.
Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en bra ledare?
– En bra ledare måste visa på tydlighet, mod och öppenhet och ha förmågan att visa
riktningen och målbilden, dit vi är på väg.
Finns det några avgörande steg i din karriär som tagit dig dit du är idag?
– De är många. Det senaste var att våga lämna företaget jag älskar efter många roliga och
utvecklande år. Men som jag redan sagt – det var en för intressant möjlighet för att inte ta
den.
Vad har du tagit med dig?
– Min erfarenhet från ett stort decentraliserat och internationellt börsföretag, som jag kände
mig mycket trygg i, som jag nu har implementerat i BillerudKorsnäs organisation. Det var ett
naturligt steg för att BillerudKorsnäs skulle transformeras till ett mer kund- och
branschfokuserat företag.
Har du gjort några misstag som du lärt dig utav och vill dela med dig?
– Många, men jag har också lärt mig mycket på vägen. Jag litar numera mer till min
magkänsla och vågar fatta obekväma beslut snabbare. Ibland kan jag dock vara lite för
snabb och då gäller det att ha kunniga personer i teamet, som hjälper mig att se det ur ett
nytt perspektiv.
Har du några karriärråd?
– Fokusera inte på mål och delmål för din karriär. Fokusera på din passion och välj bra
chefer, då ger sig resten.
Hur kopplar du av när du inte arbetar?
– Vi bor på landet så det blir mycket naturliv. Min man och mina döttrar är hästtokiga och vi
äger tillsammans en travhäst, som tar mycket av vår fritid med travträningar och tävlingar.

Kort fakta om Petra:
Namn: Petra Einarsson
Ålder: 51
Bor: Torsfors, Hofors kommun
Familj: Man och döttrar
Intressen: hästar
Motto: Safty first
Någon talang som inte alla känner till: mocka i stallet.

Om Ruter Dam:
Ruter Dam är ett chefsutvecklings- och mentorprogram som grundades 1987. Målet är fler kvinnliga chefer på hög nivå i svenskt näringsliv. Sedan starten har fler än 1 200 kvinnor deltagit i Ruter Dams ettåriga program och ett unikt affärsnätverk har etablerats. 2017 startade Ruter Dams systerprogram Spader Ess, ett program för yngre kvinnor i början av karriären där Ruter-Damare är mentorer. Verksamheten präglas av affärsmässighet, kvalitet och resultat.