Nyheter

SBMI välkomnar förslagen om miljöprövningen – men det är för lite och för sent

Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, välkomnar regeringens förslag kring åtgärder för effektivisering av miljöprövningsprocessen. Dock riktas kritik mot att förslagen inte är tillräckliga och att det tagit alldeles för lång tid att ta fram.

Igår presenterade Klimat- och Miljöminister Romina Pourmokhtari att Regeringen skickat ett förslag om att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna till Lagrådet.

– Åtgärderna som regeringen föreslår är välkomna och bra. Särskilt välkomna är förslagen om att göra ändringstillstånd till huvudregel om verksamhetsutövaren ansökt om det, samt möjligheten att giltighetstiden för tillstånd för t ex. en bergtäkt ska kunna förlängas med tre år. Även ökad användning av tidplaner för handläggningen och förstärkt avgränsningssamråd är åtgärder som vi efterfrågat länge och påtalat till utredningen, säger Mårten Sohlman, vd på SBMI.

– Däremot är det obegripligt att det ska behöva ta två år att bereda färdiga förslag i en fråga där hela industrin efterfrågar åtgärder omgående, fortsätter Mårten Sohlman.

Regeringens förslag baseras på Miljöprövningsutredningens slutbetänkande från juni 2022 och syftar till att påskynda och förenkla processerna utan att försvaga miljöskyddet.

Miljöprövningsutredningen tillsattes i augusti 2020 med uppdraget att lämna förslag på ändringar och åtgärder som krävs för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning. I Tidöavtalet som kom i oktober 2022 angavs att ”delar av Miljöprövningsutredningens förslag ska införas.”

Ny utredning om miljötillståndsprocessen 

Samtidigt som dessa förslag från den tidigare Miljöprövningsutredningen nu framförs pågår sedan sommaren 2023 en ny utredning om miljötillståndsprocessen med ett bredare utredningsuppdrag.

– Det är bra för arbetet i den pågående utredningen att dessa förslag nu är på plats. Miljöprövning är en komplex fråga, och en framgångsfaktor för den pågående utredningen är att avgränsningen är tydlig. Med dessa förslag på plats blir det tydligare vilka frågor som utredningen bör fokusera på och vilka förslag som redan är hanterade, avslutar Mårten Sohlman, vd på SBMI.

SBMIs medlemmar har stora förhoppningar på den nya utredningen, som ska slutrapporteras i december 2024.