Nyheter

Oljefria eller oljesmorda skruvkompressorer: ELGis guide för att välja rätt teknik för din applikation

Text: Niccolò Casini, produktchef ELGi Compressors Europe

Oljeinsprutade kompressorer används ofta inom industri, tillverkning och i små verkstäder. Inom tryckluftssystemet använder dessa kompressorer olja för smörjning, tätning och kylning. Detta förfarande orsakar en liten mängd oljeföroreningar i tryckluften.

Med hjälp av luftfilter erbjuder ELGi alternativ för att leverera högkvalitativ luft. För att uppnå renhetsklass 1 för oljesmorda skruvkompressorer är det möjligt att installera partikelfilter  , oljefilter och andra tryckluftstillbehör . För högsta luftrenhet rekommenderas dock oljefria skruvkompressorer.

Betydelsen av oljefria kompressorer i kritiska applikationer: Upprätthålla luftrenhet och prestanda

Även mindre oljeföroreningar kan leda till betydande konsekvenser för kritiska tillämpningar som livsmedelsproduktion och kemiska eller medicinska processer. I sådana situationer är det avgörande att välja en oljefri installation. Dessa maskiner har en högre kostnad jämfört med oljesmorda maskiner, eftersom oljefria kompressorer kräver ett separat kylsystem på grund av avsaknaden av olja för smörjning och kylning. Dessa system är ofta beroende av avancerade luft- och vattenkylningsmetoder  för att upprätthålla optimala driftstemperaturer och säkerställa effektiv kompressorprestanda.

Oljefria kompressorer vs. Oljeinsprutade kompressorer: Välja rätt lösning för dina behov

Kompressorer är oumbärliga i olika branscher och spelar en viktig roll när det gäller att generera tryckluft för en mängd olika användningsområden. Vid val av kompressor  , är ett av de grundläggande besluten om man ska välja en oljefri eller oljeinsprutad modell.

ELGi har några förslag för att underlätta ditt beslut.

Det finns tre huvudkriterier att titta på när man överväger oljefria eller oljesmorda kompressorer:

Specifik tillämpning

Luftkvalitet

Minskade underhållskrav

Buller

Initialkostnad och driftskostnader

Miljöhänsyn

Luftkvaliteten som krävs för din tillämpning

När du väljer rätt kompressorteknik  för din tillämpning är tryckluftskvaliteten en av de viktigaste faktorerna, särskilt vid jämförelse av system med samma nominella effekt och utloppsleverans (flöde, tryck, temperatur). Detta styrs av luftkvalitetsstandarden ISO 8573-1, som mäter storleken och mängden av föroreningar, såsom olja, damm och vatten, i tryckluften.

ISO 8573-1 fastställer sju underklasser för luftkvalitet. För de flesta tillämpningar är luftkvalitetsklass 2 eller lägre att föredra på grund av högre spår av oljeinnehåll i klass 3 och högre. I tillämpningar där det är viktigt att övervaka oljeinnehållet kan man välja mellan klass 1 och klass 0, där klass 0 representerar den högsta luftkvalitetsstandard som kan uppnås.

För en branschspecifik översikt kan följande rekommendationer beaktas:

Allmänna tillämpningar: Luftkvalitet av klass 2 är vanligtvis lämplig för industrier med normala behov av luftkvalitet.

Känsliga tillämpningar: För tillämpningar med stränga krav på luftkvalitet är det viktigt att välja klass 1 eller klass 0. Klass 0 är det överlägsna valet för bästa luftkvalitet.

Oljefria miljöer: Industrier som läkemedel, livsmedelsproduktion och elektronik kräver ofta luftkvalitet i klass 0 på grund av deras nolltolerans mot oljeföroreningar.

Minskade underhållskostnader:

Om man jämför de två olika teknologierna med varandra, skulle inköpspriset för en oljefri skruvkompressor vara högre jämfört med en oljesmord skruvkompressor. En oljefri kompressor tenderar att ha en högre initial kostnad på grund av deras speciella konstruktion och tillverkningsprocesser.

Den oljefria tekniken minskar dock underhållsbehovet och kostnaderna eftersom olja endast behövs för att smörja de interna kompressordelarna  och inte kompressionssteget. Detta kan leda till minskade långsiktiga driftskostnader tack vare förbättrad effektivitet i luftsystemet och lägre underhållsbehov.

Generellt har oljesmorda kompressorer en lägre initialkostnad. Driftskostnaderna kan dock vara högre på grund av löpande underhåll och oljeinköp. Dessutom kräver oljesmorda tryckluftssystem mer rörledningar och tryckluftstillbehör, som torkar och filter, vilket riskerar att leda till mer läckage och nödvändiga byten av delar i tryckluftssystemet.

Buller från skruvkompressorer

Och så har vi bullret.

På grund av den torra kompressionstekniken kommer oljefria skruvkompressorer ha en något högre bullernivå jämfört med oljesmorda skruvkompressorer. Beroende på var kompressorn är placerad i anläggningen kan bullernivån vara ett viktigt kriterium vid val av rätt kompressor för din tillämpning.

Om du behöver en tystare miljö kan du överväga oljesmorda kompressorer, eftersom de är konstruerade för att vara mindre bullriga och avge mindre vibrationer. Tack vare den noggranna smörjningen avger de mindre ljud och värme.

För industrier där luftkvaliteten är av yttersta vikt och en oljefri kompressor är en absolut nödvändighet, erbjuder ELGi även en alternativ version till torrskruvstekniken, den oljefria kompressorn i AB-serien.

Så vilken teknik ska du välja?

Kort sagt, det är inte lätt att definitivt säga att den ena är bättre än den andra, eftersom det beror på dina specifika behov. Om du till exempel driver en allmän tillverkningsverksamhet med en skruvkompressor som används dygnet runt och behöver tryckluft enligt ISO 8573-1 klass 1, och kompressorn står nära personalen, kan en oljesmord skruvkompressor med filtrering vara det rätta valet för att skydda ditt tryckluftssystem. Om du däremot är en pastatillverkare som vill ha mycket ren luft (ISO8573-1 klass 0) och vill minska underhållskostnaderna kan en oljefri skruvkompressor vara ett bättre alternativ.

Om ELGi

ELGi Compressors är en global kompressortillverkare med verksamhet i nästan alla europeiska länder med ett brett sortiment av innovativa och tekniskt överlägsna tryckluftssystem. ELGi har konsekvent arbetat för att säkerställa att kunderna uppnår sina produktivitetsmål samtidigt som ägandekostnaden hålls nere. ELGi erbjuder ett komplett utbud av tryckluftslösningar från oljesmorda och oljefria roterande skruvkompressorer och oljesmorda kolvkompressorer till torkar, filter och tillbehör i efterföljande led. Företagets portfölj med över 400 produkter har funnit många användningsområden inom olika branscher.

Mer information om organisationen och dess produkter finns på:

www.elgi.com/eu.