Nyheter

Mälarenergi byter ut alla elmätare i regionen

Under en period på fem år kommer Mälarenergi att kostnadsfritt byta ut alla elmätare hos sina kunder för att möta elmarknadens nya krav.

Samhället förändras, och elmarknaden måste vara beredd på att hantera nya behov inför framtida krav. Energimarknadsinspektionen har på uppdrag av regeringen sammanställt krav som ska uppfyllas före 1 januari 2025. Alla elnätsbolag i hela Sverige måste byta ut eller uppdatera sina elmätare, och för Mälarenergis del startar det stora projektet nu i höst.

Mälarenergi har drygt 100 000 elmätare inom sitt nätområde som innefattar Västerås, Hallstahammar, Köping, Arboga och Kungsör med omnejd. De nya funktionskraven på mätarna påskyndar utvecklingen mot framtidens elnät och skapar förutsättningar för en utvecklad energitjänstemarknad. Mälarenergi har upphandlat elmätarmontage och systemleverans för projektet av HM Power.

Mälarenergis elnätskunder kommer att få mer information ca en månad innan mätarna ska bytas i deras område samt mer detaljerad information en till två veckor före själva bytet sker i deras hem. Projektet startar i delar av Arboga, därefter följer det övriga nätområdet. Information som uppdateras kontinuerligt kommer att finnas på Mälarenergis hemsida.

Platsen där mätaren är placerad är ägarens ansvar. För fastighetsägare (t ex villakunder och sommarstugor) är det viktigt att se till att det är lätt för installatören från Mälarenergi som utför jobbet, att komma fram till elskåpet, och att anläggningen är elsäker.

– Elmätarna är olika placerade beroende på boendeform. Många som bor i lägenhet har ett gemensamt mätarrum i fastigheten och blir då bara berörda av ett kort elavbrott, maximalt 30 minuter, något som alla får information om i förväg, säger Tobias Dubois som är projektledare hos Mälarenergi Elnät.

De nya mätarna kommer att underlätta för de kunder som vill ha egen elproduktion, till exempel solceller. Kunden får med de nya elmätarna även möjlighet att koppla upp en infodisplay och se sin förbrukning i realtid, och på Mina Sidor hos Mälarenergi kommer kunderna i framtiden att kunna se sin förbrukning timme för timme för att kunna styra elanvändningen över dygnet.