Nyheter

Närproducerad kabel till fördelningsstationer

Allt fler företag väljer att etablera sig i industriområdet södra Stigamo, mellan Jönköping och Vaggeryd. Detta ställer ökade krav på elnätet och för att säkerställa kapaciteten bygger Jönköping Energi en ny fördelningsstation i området.

Elektroskandia är en samarbetspartner i kabelprojektet och levererar kabel som förbinder fördelningsstationerna på området. Kabelleveransen består bland annat av stora volymer Draka hög- och mellanspänningskabel från Prysmian.

Bakgrunden till byggnationen är att många industrier insett det fördelaktiga läget, intill E4:an och närhet till landets storstäder och övriga Sverige. Området expanderar kraftigt och inte minst så väljer många företag att etablera sina logistikcenter i området.

– Industriområdet Logpoint Torsvik växer stadigt med allt fler industrier som behöver ansluta sig till vårt elnät. Vi märker också att man begär högre effekter, då man tar höjd för behov av högre effektuttag, bland annat för laddstationer till elfordon, batterilager för stödtjänster och högautomatiserade logistikcenter, säger Stefan Leijon Cedermark, enhetschef Landsbygd på Jönköping Energi.

10 kV och 40 kV

Byggnationen av den nya fördelningsstationen görs i samarbete med Vattenfall. Vattenfalls ansvar är regionnätet på 130 kV vilket Jönköping Energi gör om till 10 kV och 40 kV, som sen går ut till lokalnätet på industriområdet.

– Vi kommer även bygga ihop den nya fördelningsstationen med andra fördelningsstationer på området och får på så sätt redundans och ett mycket starkare nät, kommenterar Stefan.

Kabel producerad i Nässjö

Utesäljaren Albin Zachariassen är en de från Elektroskandia som varit inblandad i projektet, som gällde att förbinda Jönköping Energis fördelningsstationer i Stigamo och Torsvik med 52- och 12 kV kabel.

– Vi har levererat cirka 67 km 52 kV högspänningskabel och 41 km 12 kV mellanspänningskabel. En annan stor post var skarvar, som vi levererat cirka 180 st. Detta var en projektupphandling av Jönköping Energi och levererat till dem vid två tillfällen, det första i april förra året och det andra efter semestern, säger Albin.

– Vår fabrik i Nässjö producerade all kabel till det här projektet. Den här typen av högspänningskabel lagerförs inte utan produceras på beställning medan mellanspänningskabeln finns lagerlagd. Vi fick ordern i god tid av Elektroskandia då Jönköping Energi hade bra framförhållning. Det var därför inga problem för oss att hinna producera i tid och i detta fall kan vi verkligen stå för att det är närproducerat och hållbart då kranbilen bara behövde köra cirka 5 mil från fabrik till kund, säger Simon Torstensson, produktchef Elnät Prysmian.

Kabel en basvara för installatören

Marcus Johansson, inköp/produktansvarig på Elektroskandia är ansvarig för Prysmian som leverantör, förutom elnätsprodukterna som sköts av Patric Andersson, inköp/produktansvarig.

– I min roll ansvarar jag för allt från avtal till produkter och aktiviteter. Prysmian är en väldigt viktig partner och vi har en bred affär tillsammans som täcker alla våra kundsegment. Kabel är en basvara som installatören alltid behöver och är kritisk vid en installation. Tillgängligheten är väldigt viktig och vi jobbar dagligen tätt tillsammans med Prysmian för att optimera våra gemensamma flöden, säger Marcus Johansson.

Elektroskandia har ofta många aktiviteter på gång med Draka kabel, det kan gälla centrala initiativ från Sonepar och Prysmian men även lokala aktiviteter i regioner och butiker. I år är fokus på hållbarhet både var för sig och tillsammans. Nya mer hållbara produkter men också klimatredovisning och livscykelanalyser.

– Logistikförmågan, leveranssäkerheten och den geografiska täckningen är bara några av fördelarna vi ser med Elektroskandia. Våra säljare gör ofta sambesök med dem och vi genomför många gemensamma utbildningar i kabelkunskap och kabelhantering. Vi jobbar väldigt tätt och när de får in en förfrågan hjälper vi ofta med att ta fram underlaget till offerten. Vid order har vi sen kommunikation kring leveransen, om det ska levereras direkt från vår fabrik eller från Elektroskandias logistikenter i Örebro. Ibland kan lösningen bli att vi mellanlagrar våra produkter hos Elektroskandia i väntan på att kunden ska kunna ta emot den på site. Vårt partnerskap fungerar på alla plan och utvecklas hela tiden, avslutar Simon Torstensson, produktchef Elnät Prysmian.

Se filmreportage från projektet här:

4 -24 Närproducerad kabel till fördelningsstationer on Vimeo.