Nyheter

Ett världsledande forskningsområde i Lund

I Science Village i Lund får de två största forskningsanläggningarna i Sverige sällskap av allt fler aktörer inom näringsliv, forskning och akademi.

– Rätt spelat kan denna utveckling ge större effekter för regionen än vad Öresundsbron gett, menar Christian Lindfors, vd på Science Village.

Under ett antal år stod MAX IV-laboratoriet och European Spallation Source (ESS), båda världsledande med sin kraftfulla teknik, ganska ensamma på Brunnshög i norra Lund. Nu har flera företag flyttat dit och intresset är fortsatt stort, inte minst från bolag med fokus på materialforskning.

Tillsammans med Lunds universitets successiva etablering är Science Village på väg att bli ett verkligt nav för forskning, utbildning och innovation.

– Vi kommer att få många fina horisontella kopplingar mellan forskningsanläggningarna och företagen här utifrån ett materialforskningsperspektiv. Även tillverkning av medicin, nya matproteiner och halvledare är näringsområden som sticker ut, säger Christian Lindfors om områdets profil.

Nästa stora forskningsinfrastruktur i området blir Nanolab Science Village, en forskningsanläggning för tillverkning av mikro och nanokomponenter.

En slags ”atomslöjdsal” med unika möjligheter till forskning och samverkan med industrin med målet att förbättra förutsättningarna för människors liv och klimat genom nanoteknik.

Inom de närmsta två åren kommer byggrätter motsvarande 120 000 kvm att komma ut på marknaden. Totalt kommer området att kunna erbjuda 400 000 kvm för olika typer av etableringar.

En ny stadsdel med unika värden

Med spårvägen som går frekvent mellan området och de centrala delarna av Lund, rekreationsområden, ”science lounges”, där besökare kan få en inblick i verksamheterna som bedrivs, torg, uteserveringar och möjligheter att anordna större arrangemang, tar Science Village alltmer formen av en stadsdel.

Just sammanhanget som Science Village befinner sig i är det som gör att området står starkt i den internationella konkurrensen, menar Christian Lindfors:

– Vi ligger stadsnära, har goda kommunikationer med 3,7 miljoner invånare inom en timmes resa, kust och natur och närhet till flygplatser. Livskvalitet är en tungt vägande faktor vid etableringar och när vi lägger hela pusslet med alla faktorer skulle jag säga att vi har bättre nyckeltal än de flesta andra alternativ. Den höga densiteten och mångfalden av kvalitéer i regionen är verkligen speciell och innebär också att det som händer här kommer att ge tydliga spill over-effekter för andra närliggande städer.

Christian Lindfors lyfter pandemin som en ögonöppnare för att det är svårt att driva utvecklingsarbete på distans. Något som påverkat efterfrågan i Science Village.

– Vi behöver kapabilitet och möjlighet till genomförande på en och samma plats. Många vill ha både kontor och labb, närhet till andra liknande verksamheter och ett sammanhang som attraherar medarbetare. Den här flexibiliteten jobbar vi hela tiden med att värna och utveckla.

Wihlborgs i Science Village

I Science Village har Wihlborgs uppfört Space (Kunskapen 1) och planerar för ytterligare ett innovations- och kontorshus, Spektra (Vetskapen 1). Utöver detta har Wihlborgs en option om ytterligare 12 000 kvm BTA (bruttoarea) i området.