Nyheter

SENS går in i Spanien – utröner potentiella underjordiska gruvor

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB meddelar idag att Bolaget har ingått partnerskap med det Spanska ingenjörsbolaget Bloquetech som tillsammans med SENS avser att utforska och analysera potentiella gruvor på den spanska marknaden.

Då SENS går framåt med sitt tekniska koncept med underjordisk pumpkraftslagring i gruvor, accelererar företaget nu sina affärsutvecklingsinitiativ genom att gå in på nya marknader. SENS har ökat sin närvaro på flera internationella marknader under det senaste året, varav alla har stora ambitioner att gå mot gröna och hållbara energisystem.

– Jag är mycket glad över att ha ingått detta partnerskap med Bloquetech, som kommer att vara en mycket användbar resurs för SENS för att möjliggöra vårt inträde på den spanska marknaden och vara en dörröppnare för lokala intressenter och beslutsfattar, säger Henrik Boman, VD på SENS.

Näst ut är den spanska marknaden som SENS har identifierat som mycket intressant. Förnybara energikällor stod för 43 % av producerad elektricitet 2020, med nationellt mål att nå 74 % till 2030, vilket är en tydlig och stark underliggande drivkraft för en marknad för långvarig energilagring.

Som projektutvecklare av förnybar energi och energilagringsprojekt är SENS mål att säkra och bygga upp en portfölj av tekniskt och ekonomiskt genomförbara projekt.

BQT har närvaro och resurser i regionen med stor kunskap om den lokala energimarknaden och gruvorna i regionen. Genom att ingå ett partnerskap får SENS både starkare lokalkännedom och ytterligare resurser som kommer att vara avgörande för SENS att hitta nya affärsmöjligheter på en utländsk marknad som Spanien. Tillsammans ska SENS och BQT identifiera, undersöka och genomföra utvecklingsprojekt tillsammans.