Nyheter

Startskott för Sveriges största solelprojekt

Idag togs första spadtaget till Sveriges hittills största anslutning av solelproduktion. Totalt ska tre solparker anslutas till elnätet i det så kallade Hultsfredsklustret.

–Totalt rör det sig om 150 megawatt fossilfri elproduktion, vilket är sex gånger mer än den största installerade solparken i landet, säger E.ON Energidistributions vd, Martin Höhler.

De tre parkerna, Alight/Neoen, Nordic Solar och en utvidgning av ETC Sol, ska anslutas till en utbyggd transformatorstation med ny kapacitet att hantera en effekt för att klara den mängd effekt de tre parkerna tillsammans ska leverera.

Alight/Neoen och Nordic Solar, båda på 70 megawatt, är placerade vid ett mindre aktivt flygfält norr om Hultsfred, medan ETC Sol utökar sin befintliga anläggning från 2 till 10 megawatt.

Den tekniska infrastrukturen som krävs inkluderar ett nytt ställverk på 20 kilovolt, samt flera nya kabelförband, vilka redan har grävts ner med en sammanlagd sträcka av 7,6 kilometer.

Driftsättning av transformatorstationen och anläggningarna är planerad till maj och det fjärde kvartalet 2025.

Det här är ett enormt steg framåt för fossilfri elproduktion i Kalmar län. Hultsfredsklustret är ett exempellöst initiativ som speglar Sveriges ambitioner att leda vägen för en hållbar energiframtid och förstärka regionens ekonomiska och ekologiska välfärd, sade landshövdingen Allan Widman vid dagens välbesökta ceremoni.

Första spadtaget besöktes också av Hultsfreds kommunstyrelseordförande, Lars Rosander och kommunchefen, Lars-Erik Rönnlund, representanter för solparkföretagen Neoen, Alight, Nordic Solar och ETC samt markägare och representanter för det lokala näringslivet.

Det här projektet är inte bara en investering i förnybar energi, utan också en viktig drivkraft för lokal utveckling och innovation, sade Lars Rosander, kommunstyrelsens ordförande i Hultsfred.

Vi är glada och stolta att kunna investera i Hultsfred och vi har blivit mycket väl mottagna av både kommunen och markägare, samt E.ON, säger Laetitia Prot, vd, Neoen Sverige.