Nyheter

Nominera till industrins jämställdhetspris 2024

Strategiskt och målinriktat arbete med jämställdhet är viktigt för industrins konkurrenskraft. Därför delar Industrirådet ut pris till ett företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet.

Nomineringsperioden är öppen fram till 8 maj.

För en industri i världsklass är ett målinriktat och strategiskt arbete med jämställdhet en viktig faktor. Priset haft stor betydelse för den senaste vinnaren, ABB Smart Power i Västerås. För dem är jämställdhet nödvändigt för att fortsätta vara innovativa och konkurrenskraftiga.

– Flera andra stora företag har inspirerats av vårt arbete. Priset påverkar och inspirerar oss till att fortsätta jobba vidare för att attrahera alla talanger, säger Linda Wennberg, enhetschef på ABB Smart Power i Västerås.

Läs mer om ABBs jämställdhetsarbete

Enkelt att nominera

Vem som helst är välkommen att nominera ett industriföretag med kollektivavtal, via ett enkelt webbformulär på Industrirådets hemsida senast den 8 maj 2024. Företaget ska ha genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet.

Prisutdelning

Industrins jämställdhetspris delas ut den 23 september under Industridagen på World of Volvo i Göteborg.

Om Industrins jämställdhetspris

Industrins jämställdhetspris vill öka medvetenheten om jämställdhet i industrin genom att sprida nya arbetssätt och goda exempel, som i sin tur kan inspirera fler företag.

Bakom priset står Industrirådet, som består av företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrin: Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare, GS-facket, IF Metall, Industriarbetsgivarna, IKEM, Jernkontoret, Livsmedelsarbetareförbundet, Livsmedelsföretagen, Skogsindustrierna, Svemin, Sveriges Ingenjörer, Teknikföretagen, TEKO, Trä- & Möbelföretagen och Unionen.