Nyheter

IF Metall: Klimatomställningen kan stärka exporten

Den 19 april uppmärksammar IF Metall exportindustrins betydelse på Exportens dag. För att svensk industri ska kunna bidra mer till världens klimatomställning och fortsätta skapa gröna jobb uppmanar IF Metall riksdagen att ställa sig bakom regeringens elektrifieringsstrategi.

Svensk export spelar en avgörande för vårt samhälle. Den är avgörande för att det ska finnas resurser till landets välfärd; att vår sjukvård, skola och äldreomsorgen fungerar. Men exporten spelar också en allt viktigare roll för förverkligandet av den globala klimatomställningen.

– När svensk industri ställer om till netto-nollutsläpp av växthusgaser minskar utsläppen, vilket inte bara hjälper vårt land att nå uppsatta klimatmål. Med hjälp av mer hållbara produkter, teknik och processer tränger vi undan utsläpp också i andra länder, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Men för att svensk industri ska kunna fortsätta och ställa om och skapa exportinkomster, behövs en industripolitik med fokus på klimatomställning.

De förslag IF Metall presenterar i dag betyder ytterligare ett kliv mot världens första fossilfria välfärdssamhälle:

Förbättra kompetensförsörjning och omställning av yrkesverksamma. Vi måste säkerställa att människor, arbetsplatser och samhället har kompetensen att klara klimatomställningen. Utan att satsa på de i dag yrkesverksamma kommer kompetensförsörjningen inte kunna lösas. Fler utbildningar som matchar yrkesverksammas behov behöver tillkomma.

Säkerställ ett leveranssäkert, fossilfritt elsystem till konkurrenskraftiga priser. Elektrifiering är avgörande för att industrins processer och transporter ska kunna minska sina utsläpp. Med ett leveranssäkert elsystem kan svensk industri fortsätta att förädla råvaror i Sverige och på så vis bidra till jobb och välfärd. Regeringen har presenterat en elektrifieringsstrategi som kan vara ett viktigt första steg mot en gemensam energipolitik. Fler partier i riksdagen behöver sluta upp bakom denna och nästa steg bör vara en långsiktig politik som säkrar elförsörjningen.

Effektivisera och säkerställ en helhetssyn i miljötillståndsprocessen. Sverige som modernt industriland behöver effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser som gör det möjligt att ställa om för klimatet och investera i ny verksamhet.

– Det ryska angreppskriget i Ukraina och situationen i omvärlden är djupt bekymmersamt. Samtidigt är en sak säker: Samarbete och handel är i grunden fredsskapande. När vi firar Exportens dag gör vi det med vår gemensamma, trygga välfärd i tankarna och med en önskan om att kunna bygga den än starkare, säger Marie Nilsson.

Fakta:

För andra året firar IF Metall Exportens dag. Den 19 april är industrins produktion för den svenska marknaden i teorin redan avklarad. Det som produceras under resten av året motsvarar det som säljs till andra länder.

Nio av Sveriges tio viktigaste exportvaror produceras av IF Metalls medlemmar.

Läs mer på:

ifmetall.se/exportensdag