Nyheter

Saab levererar det fjärde GlobalEye-flygplanet till Förenade Arabemiraten

Saab har levererat ytterligare ett exemplar av spanings- och ledningsflygplanet GlobalEye till Förenade Arabemiraten. Det är det fjärde GlobalEye som Saab levererar till kunden inom en period på fyra år.

Leveransen ägde rum 18 april 2024.

– Jag är stolt att fortsätta stötta vår kunds förmåga med vårt världsledande spanings-och ledningsflygplan GlobalEye. Den höga leveranstakten är möjlig tack vare det unika högteknologiska kunnande vi har inom Saab som innebär att vi har kontroll över hela processen, från sensorutveckling till integration, säger Micael Johansson, Saabs vd och koncernchef.

Förenade Arabemiraten har beställt totalt fem GlobalEye. Det ursprungliga kontraktet skrevs 2015 och Saab fick en beställning på ytterligare två flygplan 2021.

GlobalEye ger spanings- och ledningsförmåga över luftrum, hav och mark med ett antal aktiva och passiva sensorer som gör det möjligt att upptäcka och identifiera objekt på långa avstånd. Genom att skicka information i realtid till enheter i flygvapnet, armén och marinen ger GlobalEye en samlad lägesbild av vad som sker i omgivningen, och förmågan att tidigt upptäcka hot.