Nyheter

Ny hårdvaruoberoende automationsplattform

Nu lanserar Schneider Electric en ny innovativ lösning för industriell automation i Sverige. EcoStruxureTM Automation Expert erbjuder helt nya standarder för att styra och lösa automationsuppgifter inom den tillverkande industrin, med bas i standarden IEC 61499. Det är en händelsestyrd och hårdvaruoberoende lösning med integrerad OPC-UA.

Sedan Richard E. Morley utvecklade det första programmerbara styrsystemmet (PLC) på 60-talet har mycket hänt inom industrin. Samtidigt finns ett stort behov av nya standarder för att konstruera och programmera maskiner och system.

– Industrin pressas från alla håll, säger Josef Christoffersson, produktchef för PLC, HMI och Robotic på Schneider Electric. Förutom krav på sänkta kostnader, fler produktvariationer och kortare livscykler påverkas branschen av alltifrån skiftande material- och energipriser till fluktuerande efterfrågan. Samtidigt skärps regelverken och kompetensen gör anspråk på nya villkor, vilket skapar en oerhört komplex situation.

Programmeringsverktyg med unika funktionaliteter

ärför lanserar nu Schneider Electric en ny innovativ lösning för industriell automation. Med EcoStruxure Automation Expert etablerar Schneider Electric helt nya standarder för att styra och lösa automationsuppgifter inom den tillverkande industrin. I grunden är lösningen ett programmeringsverktyg, utrustat med unika funktionaliteter som kan lösa många av de problem svensk industri har ställts inför de senaste åren.

EcoStruxure Automation Expert är ett nytt paradigm inom industriella automatiseringssystem som är säkert, tillförlitligt, hållbart och effektivt. Det är en ny kategori mjukvara som bygger på standarden IEC 61499. Mer om EcoStruxure Automation Expert:

1. Möjliggör utvecklingen av automatiseringsapplikationer med hjälp av tillgångscentrerade, portabla, beprövade programvarukomponenter, oberoende av den underliggande hårdvaran.

2. Låter användaren distribuera applikationer till valfri systemhårdvara – distribuerad, centraliserad eller båda – med minimal eller ingen ytterligare programmeringsinsats.

3. Förenklar skapandet av automatiseringsapplikationer som samverkar med IT-system.

EcoStruxure Automation Expert har utvecklats genom att använda sig av framsteg inom IoT, mobilitet, sensorer, molnet, analys och cybersäkerhet. Den händelsestyrda, helt objektorienterade och OPC-UA-integrerade lösningen är en del av en större produktportfölj.

Det finns tydliga krav från branschen att dra nytta av internet genom att kunna visualisera hur enheter och system mår, att möjliggöra ett arbete mot molnet liksom att simulera genom digitala tvillingar.

– För att lösa de här utmaningarna behöver vi röra oss bort från hårdvaruberoendet och bana väg för öppna system, säger Josef Christoffersson. Det måste gå att använda olika hårdvaror till samma mjukvarulösning, annars riskerar företagen att sitta med dyra, oflexibla system som inte fyller sina funktioner. EcoStruxure är en miljö som stödjer hårdvara oberoende av leverantör och som är helt oberoende av Schneider Electric. Det ger ett helt nytt mervärde för branschen.

Se film om:

ExoStruxure Automation Expert här