Nyheter

En milstolpe är nådd inom en snabbväxande bransch

– Vi avslutar året med att sälja vår 50 000:e cobot. Det är fantastiskt roligt, säger Universal Robots svenska försäljningschef Ola Mellström.

Intresset för automation med kollaborativa robotar har skjutit i höjden.

I Sverige märks ett ökat intresse för automation inom flera branscher och företagsstorlekar. Robotik är inte längre en fråga enbart för de stora bolagen i den tunga industrin.

– Företag inom exempelvis livsmedelsbranschen och läkemedelsindustrin märker att de kan ha nytta av kollaborativa robotar, säger Ola Mellström på Universal Robots. 

Kollaborativa robotar är det snabbast växande segmentet för industriell automatisering. Den globala cobotmarknaden förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på drygt 30 procent under 2020–2025, enligt en analys från Research and Markets.

Marknadsledande Universal Robots har nu stärkt sin position ytterligare genom att sälja den 50 000:e UR-coboten. Roboten köptes av Vema, ett tillverkningsföretag i södra Tyskland som ville öka sin produktivitet och på samma gång förbättra arbetsmiljön för medarbetarna.

– Vi har arbetat hårt de senaste femton åren för att utveckla ett helt nytt marknadssegment. Vår ambition är att göra det möjligt för särskilt små och medelstora företag att automatisera sådant som hade blivit för dyrt eller komplext med traditionella industrirobotar, säger Jürgen von Hollen, avgående vd för Universal Robots, som personligen överlämnade den 50 000:e coboten till Vema vid en ceremoni i den tyska fabriken.

Universal Robots har skapat ett nytt globalt distributionsnätverk, ett nytt ekosystem för utvecklare och i slutändan en helt ny affärsmodell, menar Jürgen von Hollen och fortsätter:

– Vi lägger ner mycket arbete på att skapa medvetenhet, påverka standarder och förändra kundernas uppfattning om automation. Ofta är deras bild färgad av deras upplevelse av traditionella robotar.

Vid årsskiftet lämnar Jürgen von Hollen Universal Robots efter fyra år som vd. Gregory Smith, President of Teradynes Industrial Automation Group, tar över fram tills dess att en ny vd är utsedd.

– Det är ett privilegium att få avsluta min tid på företaget vid den här milstolpen, säger Jürgen von Hollen. Vi har kommit långt, men det finns fortfarande en enorm potential på marknaden.