Nyheter

Holmen Paper Hallsta uppgraderar online vibrationssystem på PM12

SPM mottog tidigare i år en order på 154 givare för utbyte av ett äldre SPM-system i torkpartiets drivsida på pappersmaskinen PM12.Ordern innebär att Hallsta tar ytterligare ett steg i en pågående uppgradering av onlineövervakningen på denna maskin.

På Holmen Paper i Hallstavik har förebyggande underhåll alltid haft hög prioritet och man har lång erfarenhet av tillståndskontroll. Alla avdelningar arbetar aktivt med detta och tack vare ett långvarigt och nära samarbete finns SPM-utrustning sedan länge på många delar av bruket. Det första onlinesystemet från SPM installerades på PM12 redan 1974.

– Hallsta har varit en viktig kund för oss i många år. Det system som installerades 1974 var SPM:s första leverans av ett onlinesystem och på PM12 har sedan dess ytterligare tio generationer av onlinesystem från oss passerat. Bruket har också aktivt deltagit i utvecklingen av flera av våra framgångsrika produkter, däribland stötpulsteknologin SPM HD. Möjligheten att göra testinstallationer på Hallsta har varit mycket värdefullt för SPM och vi är glada över fortsatt förtroende som leverantör till Hallsta, säger Tomas Årman, chef för Svensk Försäljning på SPM.

Onlinesystemet Intellinova Parallel EN som nu installeras på torkpartiet på PM12 är det senaste och mest kraftfulla i familjen Intellinova. Totalt installeras fem mätenheter med plats för trettiotvå givare per mätenhet. Mätpunkterna utrustas med accelerometern DuoTech, som kombinerar patenterad vibration- och stötpulsmätning med HD ENV och SPM HD. HD-teknologierna ger exceptionellt lång förvarningstid mot nedsatt mekanisk kondition med tydlig och lättolkade mätresultat, som möjliggör god framförhållning gällande planering av underhållsinsatser. Mätdata tolkas i analysmjukvaran Condmaster Ruby 2020 via ett användarvänligt grafiskt gränssnitt som tydligt visar status på enskilda maskindelar. Med analysmjukvaran medföljer även webbapplikationen Condmaster.NET där driftskondition kan följas via smartphone, surfplatta eller dator.

– Detta är ett naturligt steg i vår fortsätta utveckling mot ett effektivt förutseende och förebyggande underhåll, säger Joel Bergström, sektionschef Underhåll Papper på bruket i Hallsta, i en kommentar till investeringen.

Sedan tidigare har Intellinova Parallel EN installerats även på vira- och presspartierna på PM12. Dessutom använder underhållsavdelningen även handinstrumentet Leonova Diamond för ronderingsmätning på kringutrustning som exempelvis pumpar.

Specialpappersproducenten Holmen Paper tillverkar papper för magasin, böcker, reklamtryck och förpackningar. Produktionen baseras uteslutande på färska fibrer av granmassaved från en termomekanisk massaprocess. Klimatsmarta energilösningar gör att Hallsta pappersbruk är ett av de mest resurseffektiva i sitt segment i Europa, med en extremt låg utsläppsnivå av fossil koldioxid. Restprodukterna från brukets produktionsprocess kan vidare användas som biobränsle och jordprodukter.