Nyheter

Amazons första vindkraftspark utanför USA – Bäckhammar-projektet i Värmland

Amazons första operativa vindkraftpark utanför USA har kommit till Sverige. Bäckhammar-projektet på 91 megawatt i västra Sverige kommer att stödja Amazon Web Services (AWS) datacenter i landet och den växande Amazon-detaljhandeln.

Vindkraftsåarken förväntas leverera 280 000 megawattimmar ren energi årligen till det svenska elnätet – motsvarande att driva 29 000 genomsnittliga bostäder i Sverige.

– Vår vindkraftspark i Bäckhammar är en viktig milstolpe i vår resa mot att driva vår verksamhet med 100% förnybar energi, säger Nat Sahlstrom, chef för Amazon Energy. Vi är mycket glada över att projektet har börjat producera ren energi.

– Vi är stolta över att vår vindkraftspark i Sverige är det första projektet för förnybar energi från Amazon som går ut på nätet utanför USA, säger Guido Bartels, VD, Nordics, AWS. Vi har investerat och växit i Sverige i nästan ett decennium, och detta bekräftar vårt åtagande att skapa en hållbar framtid inte bara för vårt företag utan också för de samhällen där vi är verksamma.

Levererar ren energi över hela Europa

Bäckhammar-projektet på 91 megawatt är det första av två Amazon-förnybara energiprojekt som kommer online i Sverige. Det andra, en vindkraftspark på 122 megawatt i Västernorrland, som för närvarande är under uppbyggnad, förväntas påbörjas under 2022. Totalt kommer dessa projekt att tillföra 213 megawatt ny ren energi till det svenska nätet.