Nyheter

Fortsatt stark konjunktur – potential för stärkt konkurrenskraft

I en klar majoritet av landets ingenjörstäta företag är det ekonomiska läget fortsatt starkt, visar Sveriges Ingenjörers senaste Innovations- och konjunkturrapport. De förtroendevalda ingenjörerna i näringslivet bedömer att konjunkturläget håller i sig kommande halvår.

Bland de förtroendevalda ingenjörerna i näringslivet uppger 87 procent att deras företag har en tillfredsställande eller god ekonomisk situation. Allra bäst går det för skogsindustrin – samtliga företag befinner sig i ett positivt ekonomiskt läge. Bäst i tjänstesektorn går bolagen inom IT&Telekomföretagen, där 93 procent av ingenjörerna uppger motsvarande situation.
– Vi kan konstatera att ryktet om högkonjunkturens död är överdrivet. Trots en osäker omvärld, exempelvis gällande Brexit, står sig det svenska näringslivet starkt, säger Ellinor Bjennbacke, chef Politikutveckling och opinion på Sveriges Ingenjörer.
Sett till det kommande halvåret bedömer 85 procent av de förtroendevalda ingenjörerna att företagen möter en fortsatt positiv ekonomisk utveckling genom en god eller tillfredsställande situation.
Innovations- och konjunkturrapporten tar även upp företagens innovationsförmåga och satsningar på forskning och utveckling (FoU). Drygt fyra av fem företag inom industrin och drygt hälften av företagen inom tjänstesektorn har egen FoU-verksamhet. Enkätsvaren visar att bland de företag som belönar sina medarbetare för innovationer återfinns också de som får fram flest innovationer.
– Ett av Sveriges främsta konkurrensmedel är innovation och utveckling. Resultaten i rapporten pekar på möjligheterna med att premiera innovation för att få fram fler innovationer. Att därför avsätta tid och resurser för forskning och utveckling samtidigt som man erbjuder relevanta ersättningar till medarbetare som utvecklar nya produkter och tjänster, skapar förutsättningar för ökad lönsamhet och stärkt konkurrenskraft. Det är något som fler företag bör ta till vara inför framtiden, säger Ellinor Bjennbacke.