Nyheter

Räkna med fortsatt höga elpriser i vår

Vinterns elpriser har varit nästan 50 procent högre än förra året med ett snitt på 53 öre per kWh. Främsta orsaken till det höga prisläget är de låga nivåerna i våra nordiska vattenmagasin. Nu när vi går mot våren kommer priset att sjunka något eftersom det blir varmare och efterfrågan på el sjunker.
Men eftersom tillgången på vattenkraft fortfarande är begränsad får vi fortfarande räkna med högre elpris än normalt. Enligt Bixias prognos hamnar snittpriset på 44 öre per KWh under vårmånaderna.
– Det är många faktorer som påverkar elprisets utveckling. Prisprognosen är just en prognos som kan komma att förändras. Dels kan priserna bli högre om kylan slår till och den låga hydrologin består eller om kärnkraften inte går för fullt. Samtidigt kan lågtryck med mycket vind och nederbörd göra att elpriset blir lägre, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia.
Den extremt varma och torra sommaren har påverkat elpriset under den gångna vintern. Under stora delar av januari och februari har vi i Norden importerat el från andra länder för att täcka vårt behov. De kommande tre månaderna räknar Bixia med att vi återigen kommer vara nettoexportörer av el, undantaget mycket kyliga dagar eller dagar då Tyskland har en överproduktion av vindkraft.
– Vi i Norden är oftast nettoexportörer av el, men så har det inte sett ut de senaste månaderna, vilket hänger ihop med att vi inte har lika mycket vattenkraft som vi brukar, till följd av den torra sommaren. När vi haft högtrycksbetonat väder, lite vind och kyligt väder i Norden har importen varit som högst, säger Matina Rosenberg.
Ingen vårflod i sikte
Ett normalt år står vattenkraften i Norden för drygt 55 procent av den totala elproduktionen. Hittills i år har den legat på 51 procent. Fortfarande är tillrinningen i vattenmagasinen låg, vilket är normalt så här års. Den kommer dock att öka under våren för att kulminera i juni.
– Risken för en kraftig vårflod om det snabbt blir milt är mindre i år. Det beror på att snömagasinen har ett större underskott än ett normalår, säger Matina Rosenberg.
Ännu mer vindkraft
Vindkraftsproduktionen har ökat kraftigt i Norden de senaste 6 åren. Under 2013 stod vindkraften för 6 procent av den totala elproduktionen och 2018 hade den ökat till 10 procent.
– Hittills i år har vindkraften stått för 11 procent och vi räknar med att den kommer att stiga ytterligare under året eftersom det byggs mer vindkraft än tidigare. Under förra året tillkom 222 nya vindkraftverk i Sverige och enligt Svensk Vindenergi är prognosen för 2019 ytterligare 589 verk, säger Matina Rosenberg.
Bild: Bixia