Nyheter

Skogssektorn faller på börsen

Skogsbolagen faller på bred front efter finska Metsä Boards vinstvarning på torsdagsmorgonen. Stora Enso är nu ned 5,8 procent.

Mikael Jåfs, svensk analyschef på Kepler Cheuvreux:

– Det förefaller i första hand handla om bolagsspecifika problem och i mindre grad om en svagare massamarknad. Det integrerade bruket i Husum, som konverterats från papper till kartong, har länge varit ett irritationsmoment för bolaget, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt Metsä Board är det maskinproblem vid Husums massabruk som orsakat en lägre produktion av såväl massa som kartong, samt till reparationskostnader.

Man hänvisar även till att den kinesiska massamarknaden försvagats jämfört med tidigare förväntningar.

– Det är väl känt att den kinesiska marknaden försvagats och borde inte komma som en överraskning för någon, fortsätter Mikael Jåfs,  och som menar att den kraftiga börsreaktionen också hänger samman med senhöstens allmänna nervositet.