Nyheter

Solel försörjer LW:s hyresgäster på Polhemsgatan i Kalmar

Sedan i oktober förra året är en betydande andel av den el som används i LW fastigheters lokaler på Polhemsgatan producerad med egna solceller på taket. Solcellerna har LW Fastigheter köpt av Kalmar Energi och de två företagen har sett affären som ett pilotprojekt med syfte att lära sig mer.

En lärprocess
Intresset för solceller ökar bland Kalmar Energis kunder, samtidigt som det är en hel del att tänka på när man installerar en solcellsanläggnming och därmed föddes idén om ett gemensamt projekt. Solcellerna har LW Fastigheter köpt av Kalmar Energi och de två företagen har sett affären som ett pilotprojekt med syfte att lära sig mer. Som totalentreprenör för projektet anlitades Elia i Kalmar.

– Vi gillar ju lära oss genom att aktivt göra saker, så när Anders Jalmander och LW fastigheter visade intresse för att göra det här tillsammans som ett pilotprojekt så nappade vi direkt, säger Kristoffer Lindman, försäljningschef på Kalmar Energi.

Producerar drygt 15 % av det egna energibehovet
Det har varit ett lärorikt projekt och bland lärdomarna återfinns vikten av att ha bra mätning för produktionen. Majoriteten av produktionen leder till minskat inköp av el, vilket i sig inte syns på el -fakturan. Så för att kunna följa besparingen krävs bra mätning. Sedan LW installerade solcellerna för ett år sedan har självförsörjningsgraden varit hela 16 procent i lokalen på årsbasis. Anläggningen på Polhemsgatan har en toppeffekt på 46 kW och täcker en yta på nästan 400 kvadratmeter. Under sommarhalvåret, när produktionen är som störst, produceras nära 50 % av det egna elbehovet.

– Det är ingen jättestor anläggning, utan vi har använt 400 kvm av den lämpliga takytan för den här installationen. Ändå ger det en bra effekt, fortsätter Anders Jalmander. Det är flera lokala företag som hyr lokaler av oss på Polhemsgatan. Bland hyresgästerna finns Sport Auto, Skötselbolaget, Balck Coffee, Swegon, Input och Ängöls bryggeri. Att vi tillverkar förnyelsebar solenergi på taket på fastigheten gör att våra kunders produkter blivit lite mer lokal-producerade nu, säger Anders.

Solceller på tak som komplement till solparker
Kalmar Energi fortsätter samtidigt satsningen på andelsägda solparker.Törneby Solpark byggs ut i snabb takt och är snart fullt utbyggd. Dessförinnan invigdes Nöbble Solpark redan 2016. Under hösten har Kalmar Energi också påbörjat dialog med andra aktörer för att hitta nya lämpliga områden för solparker. Så solenergi är hett, minst sagt.

– Det ena behöver inte utesluta det andra, menar Kristoffer. Snarare är affärsmodellerna att betrakta som komplement till varandra och vi brukar uttrycka det som att solparkerna gör det möjligt för alla att var med och bidra till en hållbar energiomställning, inte bara de som har möjlighet att sätta upp solceller på sitt eget tak, avslutar Kristoffer.

På bilden:
Kristoffer Lindman och Anders Jalmander.
Foto: Kalmar Energi